Várunk a TDK-ra!

„A TUDOMÁNY OLYAN, MINT EGY VARÁZSLAT”

 

A tudományos diákköri tevékenység olyan képességkibontakoztató és fejlődéssegítő műhely, melynek keretében a tehetséges hallgatók a kötelező tananyaggal kapcsolatos, ám azt meghaladó rendszeres tudományos kutatói tevékenységet végeznek.

A hallgatók és tanárok közös munkájára építő diákköri munka bevezet a tudományos megismerés kutatásmódszertanába és gyakorlatába, gazdagítja a hallgatók szakmai ismereteit, alapvető előkészítést jelent a tudományos pályára.

A hallgatók számára kiváló lehetőség, hogy bekapcsolódjanak szakmájuk közéletébe.

A TDK-s munkafolyamat szellemi kihívást jelent, önbizalomnövelő, felfedező tapasztalat, amely a saját érdeklődés megtalálása miatt is fontos lehet. A vállalkozó szellemű és tudományos érdeklődésű hallgatók számára kihagyhatatlan.

A hallgatók kutatómunkájuk eredményeit pályamunkákban összegzik, melyet elsőként az évente megrendezésre kerülő Kari TDK konferencián mutatnak be. A legszínvonalasabb művek szerzői lehetőséget kapnak a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) történő szereplésre.

A PTE KPVK kiemelt célkitűzésként, az egyetemi képzés szerves részeként jelöli meg a hallgatói kiválóság felismerését és támogatását, ösztönzi hallgatóit a Kari- és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvételre.

 

Ha kedvet érzel a TDK munkához,

  • fordulj bizalommal egy oktatóhoz, aki segít neked a kutatásod témájának kiválasztásában és dolgozatod elkészítésében
  • szakdolgozatod már elkészült részkutatásaival is jelentkezhetsz Karunk Tudományos Diákkörébe és bemutathatod a TDK Konferencián
  • az OTDK-n fődíjat vagy első, második vagy harmadik díjat nyert dolgozatot a szakfelelős külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhat, ha az megfelel a szakdolgozatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek
  • ha továbbtanulásodat tervezed mesterszakon, TDK szereplésedért pluszpontokat kaphatsz a felvételi eljárás során
  • TDK-s múltad előnyt jelenthet álláskeresésnél, mert szakmai elhivatottságodat bizonyítja és
  • értékesebbé teszi a szakmai önéletrajzodat.

 

Kérdéseiddel keresheted közvetlenül a kari tudományos diákköri és szakkollégiumi vezetőket is:
Prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke
Dr. habil. K. Farkas Claudia egyetemi docens, a PTK KPVK Kari TDK vezetője
 

kpvk.info@pte.hu

06-74/528-300

Várjuk jelentkezésedet!