Workshopok az iskola és az óvoda társadalmi környezeti hatásairól

 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” PTE-projekt „A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben” alprojektjében két újabb workshop került megrendezésre 2019. április 30-án Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. 

 

Mindkét workshop az iskola és az óvoda társadalmi környezeti hatásait vizsgálta a „Család és köznevelési intézmény kapcsolata”, illetve a „Társadalmi hátrányok és előítéletek a köznevelési intézményben” témakörben. A pedagógusképzésben érintett hallgatók közreműködésével lefolytatott kutatás csoportos interjúinak tapasztalatait összegezte a két kutatásvezető, Dr. Brachinger Tamás adjunktus és Farkas Éva tudományos segédmunkatárs, amelyet a hallgatók részéről Nosza Lilla és Rigó Orsolya egészített ki.

 

 

A helyben kiosztott egyéni és csoportos érzékenyítő feladatok is segítettek érzékeltetni a jelenlévő pedagógusképzős hallgatók számára a társadalmi ismeretek, a családról szerzett tudás fontosságát már a képzés időszakában. A hátránykezelés módszereinek és eszközeinek alaposabb megismerése a jövő pedagógusai számára egyfajta szembesülést is jelent a diplomaszerzést követően rájuk váró szakmai kihívásokkal és egyben a felkészülés innovatív színterét is kínálja.

 

 

A Szociális Tanulmányok Tanszék vezetője, Prof. Dr Nagy Janka Teodóra egyetemi tanár  és Dr. Varga István PhD adjunktus, illetve Milánkovits Erika iskolapszichológus szintén részese volt annak a szakmai beszélgetésnek és véleménycserének, amely a kutatási eredmények egyfajta összegzésének és a tapasztalatok tananyaggá formálódásának is fontos állomása volt.

 

 

magyar