Belső Képzési Központ

A Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjához kapcsolódóan kiemelkedően fontos célnak tekintjük az egyetemen oktató és nem-oktató munkakörben dolgozó kollégák nyelvtudásának fejlesztését. Ennek érdekében az egyetem belső képzési rendszerében az alábbi lehetőséget kínáljuk.

 

Az angol, német, spanyol és horvát nyelvi képzések 50 órás modulokban zajlanak 2019. szeptember közepétől, heti 2X2 óra időbeosztást feltételezve, 12 héten keresztül. A nyelvtanárok hétfőtől péntekig, nem csak 8-16 óra között, hanem azon túl is rendelkezésre állnak, ezzel az órák munkaidőben és azon túl is lebonyolíthatóvá válnak, alkalmazkodva a résztvevői igényekhez.

 

  • Az általános nyelvi képzés középszintig (KER B2) történik, 5 különböző nyelvi szinten a kezdőtől a haladóig. A képzés – a képzési szinttől függetlenül – 25.000 Ft/fő tanfolyamdíjat feltételez, ami magában foglalja az oktatáson kívül a szintfelméréssel, modulzáró vizsgáztatással, oklevél kiállítással kapcsolatos valamennyi költséget. A résztvevőknek 10-12 fős csoportokban 500 Ft/óra költségtől tudjuk biztosítani a hatékony nyelvtanulás lehetőségét.
  • Lehetőséget kínálunk nyelvvizsga felkészítő csoportban történő tanulásra is.  A képzés a 2019. decemberi és 2020. februári (alap-, közép-, felsőfokú) ECL nyelvvizsgára készít fel. A csoportba lépés feltétele egy írásbeli és szóbeli részből álló szintmérő vizsga. A képzés – szinttől függetlenül – szintén 25.000 Ft/fő tanfolyamdíjat feltételez, ami magában foglalja a szintfelméréssel és a vizsgára bocsátás előtti próbavizsgával kapcsolatos költségeket, azonban nem tartalmazza a nyelvvizsga díját. A résztvevők 8-10 fős csoportokban így 500 Ft/óra költségtől tudnak nyelvet tanulni.
  • A képzési kínálat bővítésének szándékával spanyol és horvát nyelvi képzésre is lehetőséget nyújtunk. A képzés 25.000 Ft/fő tanfolyamdíjat feltételez, ami magában foglalja az oktatáson kívül a szintfelméréssel, modulzáró vizsgáztatással, oklevél kiállítással kapcsolatos valamennyi költséget. A résztvevőknek 10-12 fős csoportokban 500 Ft/óra költségtől tudjuk biztosítani a hatékony nyelvtanulás lehetőségét.
  • szaknyelvi képzésben kiemelt hangsúlyt helyezünk a szóbeli (tárgyalástechnika, konfliktuskezelés) és írásbeli kommunikációra (hatékony email kommunikáció, nemzetközi – kultúrák közötti – kommunikáció), valamint a prezentációs készségek fejlesztésére. Ezekben a 6-8 fős csoportokban a már legalább középszintű nyelvtudással (KER B2) rendelkező kollégáknak biztosítjuk a nyelvi továbbképzés lehetőségét. A szaknyelvi képzés 35.000 Ft/fő tanfolyamdíjat feltételez, a résztvevők számára így 700 Ft/óra költségtől tudjuk biztosítani a nyelvtanulást.  

 

A képzések lebonyolításába az Idegen Nyelvi Központ által biztosított nyelvtanárok kapcsolódnak be. Mindenkori helyszínként javasoljuk az egyetem azon intézményét, ahonnan a résztvevők többsége kikerül, heterogén csoportok esetében az egyetem Szántó Kovács János utcai épületét.

Amennyiben a képzés költségét részben vagy egészben az érintett szervezeti egység vállalja, annak feltételeként a résztvevők tanulmányi szerződést kötnek és sikeres modulzáró vizsgát kell tenniük, amely a képzésen aktívan részt vevők számára nem okoz nehézséget.

Természetesen felhívjuk a döntéshozók és potenciális érdeklődők figyelmét az intézményi beiskolázás mellett akár az önköltséges képzés lehetőségére is.

 

A jelentkezési határidő 2019. július 31-én lejárt. Legközelebb 2020. februárjában áll módukban jelentkezni a nyelvi képzések következő, tavaszi félévére.

Információk: Schmieder Rékánál a schmieder.reka@pte.hu e-mail címen, vagy a 72/501-500/22531-es telefonszámon.

Sikeres tanulást kívánunk!