Hallgatói pályázatok

EDUC - Gap year pályázati felhívás 2023-24

Felhívás az EDUC (European Digital UniverCity) Szövetség Gap Year hallgatói tanulmányi fizikai mobilitási programban való részvételre a 2023-2024-es tanévben

 

Az EDUC Szövetség örömmel hirdeti új fizikai mobilitási programját a PTE BA/Bsc, MA/Msc hallgatói számára.

- Hallgatóként szeretnél 4-5 hónapig egy franciaországi EDUC egyetemen tanulni és új tapasztalatokat szerezni?

- Legalább B2 szintű francia nyelvtudással rendelkezel?

- Szívesen hallgatnál szakod témájától eltérő kurzusokat?

Dura-Kuti diplomamunka-pályázat 2023

Az idén hetedik alkalommal hirdettünk diplomamunka-pályázatot. Az eddigi Dura László-díjat, a díj egyik alapítójának, dr. Kuti Lászlónak az emlékére átneveztük Dura-Kuti diplomamunka-pályázatnak. A pályázat céljai és tartalma nem változott az előző évekhez képest.

Szíves segítségét kérem abban, hogy a pályázati hirdetményt minél több hallgató megismerje.

Pályázók köre:

·        alapkézés

·        mesterképzés

Ifjúsági nemzetközi konferencia részvétel támogatása 2024

A Pályázat és Projektmenedzsment Igazgatóság a következő pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmet:

Ifjúsági nemzetközi konferencia részvétel támogatása 2024

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.

 

Roma pályázat - Felsőfokú oktatási intézmény

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai, eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetésvégrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2023/2024. tanévre a 2/2017. (VI.15.) BVOP utasítás alapján az ott leírt és alább részletezett feltételekkel.

 

Újra pályázható a Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj!

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen a kibővített STEM (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

SZINAPSZIS+ Mentorprogram – 2023/24-es tanév

A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagsá

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program – 2023/24-es tanév

A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

Pályázat az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók számára a 2023/2024-es tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre

Tisztelt Hallgató!

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2023/2024-es tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

Oldalak