Hallgatói pályázatok

Roma pályázat - Felsőfokú oktatási intézmény

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai, eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetésvégrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2023/2024. tanévre a 2/2017. (VI.15.) BVOP utasítás alapján az ott leírt és alább részletezett feltételekkel.

 

Újra pályázható a Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj!

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen a kibővített STEM (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

SZINAPSZIS+ Mentorprogram – 2023/24-es tanév

A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagsá

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program – 2023/24-es tanév

A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

Pályázat az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók számára a 2023/2024-es tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre

Tisztelt Hallgató!

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2023/2024-es tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

Új Nemzeti Kiválósági Program 2023/24-es tanév

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

Meghívó - OTKA online tájékoztató

A 2023. évi OTKA felhívások kapcsán az idén is tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt online tájékoztatónkra, melyen összefoglalót hallhatnak az OTKA pályázatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A tájékoztatót Latyák Helga, a Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság projektmenedzsere tartja 2023. április 14-én 10:00-kor.

Oldalak