IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont

Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont

 

Alapító Okirat

 

Küldetésnyilatkozat

A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy középtávon olyan vállalkozói egyetemi státuszt alakítson ki, ahol az oktatási szolgáltatások kibővülnek konkrét piaci működéssel, hangsúlyosak a piaci költségtérítéses képzések, a külföldi diplomakiadás.  Mindemellett megerősödnek a nemzetközi piaci együttműködések, maga az egyetem intézmény hálózatok részeként működik, ahol jelentős a vállalkozásként felfogott K+F+I tevékenység. Az egyetem mellett külső perifériák jönnek létre, ahol az egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok formájában működő kutatóközpontok működtetik a K+F+I tevékenységet. A tevékenység hatására jelentős elmozdulás történik a bevételtermelő képességben. A hatékonyságnak és a modern menedzsment eszközök alkalmazásának köszönhetően, elsősorban a regionális munkaerőpiac és vevők igényeinek megfelelő képzési, alkalmazott kutatási és szolgáltatási tevékenységek a jellemzőek.

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szekszárdi IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpontja (a továbbiakban: Központ) e célok megvalósítását kívánja támogatni a Kar és együttműködő partnerei közös munkáján keresztül, amelyhez a Központ megalapítása ad szervezeti keretet. A küldetésnyilatkozat megvalósítását Szekszárdon az Egyetem, Szekszárd Megyei Jogú Város, Tolna megye és a Paksi Atomerőmű Zrt., illetve a Paks II. Zrt. közös érdekeken és értékeken alapuló, a helyi gazdaság és társadalom fejlesztését célzó hosszútávú együttműködésére alapozhatjuk.

 

Az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont rövid bemutatása

A szekszárdi új ipari park területén a Paks II. Zrt. barnamezős beruházásával létrejövő facilitáshoz kapcsolódó 300-500 m2 inkubációs és technológia transzfer tevékenységek megvalósítására alkalmas ingatlan kialakítása (adminisztrációs tevékenységekhez iroda­helyiségek, szükség szerint tárgyalók, oktatóterem, szekcionálható csarnokok a kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységek ellátásához).

A szakképzés-felsőoktatás-ipar hármas összefogására épülő Központ felszerelését a PTE KPVK Modern Városok Program keretében az alábbi eszközökkel biztosítja:

  • CNC oktató-fejlesztő műhely (EDUTURN 300 SIEMENS 808D CNC eszterga, EDUMILL 621 SIEMENS 808D CNC megmunkálóközpont)
  • Pneumatika, hidraulika oktató-fejlesztő műhely (FESTO kombinált elektropneumatikai és hidroelektronikai eszközökkel)
  • Mérési és diagnosztikai fejlesztő műhely (3D technológiával – 3D scanner, 3D printer, 3D CNC koordináta mérőgép)
  • Munkaszimulációs kutatóközpont (Ergoscope 3 paneles munkaszimulátor berendezés munkaegészségügyi vizsgáló központtal)
  • Szőlészeti és borászati kutató-fejlesztő központ (mikrobiológiai és analitikai laboratórium, érzékszervi vizsgáló laboratórium)

 

Az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont célja és feladatai

A Központ célja egy nyílt, szellemi és technológiai műhely kialakítása, amelyet az együttműködő felek a város és a megye innovációs tevékenységének elősegítése érdekében hoznak létre. A központ kialakítása kapcsolódik Szekszárd Modern Városok Program keretében megvalósuló szakképzési és ipari park fejlesztéséhez, a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi helyszínű beszerzéseihez, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt., Paks II. Zrt. és a helyi vállalkozások fejlesztéséhez.

A központ általános feladata a regionális innovációs folyamatok generálása, összehangolása, koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése, valamint innovációs szolgáltatások nyújtása és ezek hatékonyan működő és működtethető rendszerbe történő integrálása.

A feladatellátás során prioritást élvez a Paks II. fejlesztéshez kapcsolódó szakember-igény kielégítésének támogatása, ideértve a külföldi munkaerő foglalkozásegészségügyi vizsgálatától a helyben lévő munkaerőtartalék szakmai felnőttképzési programokba történő bevonásáig tartó feladatokat.

A térségben zajló kiemelt kutatási igényű és gazdasági hatással bíró fejlesztések okán a hálózatosodás érdekében, - különös figyelemmel arra, hogy a PTE KPVK Paks város területén is rendelkezik telephellyel - célszerű lehet Paks város önkormányzatával együttműködésben a helyben igényelt tématerületeket érintően az egyetem helyi ingatlanainak bevonásával kiegészíteni a projektet.

 

A Központ vezetője:

Dr. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens

 

A Központ vezető helyettese:

Dr. Zádori Iván, egyetemi docens

2021.06.21-től Dr. Huszti Zsolt, a dunaújvárosi Innopark nKft. ügyvezetője

 

A Központ titkára:

2021.06.21-től Schmieder Réka

 

Az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont létrehozása és működése

A Központot a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara hozza létre a Kari Tanács döntése alapján. A fentiekben felsorolt együttműködő szervezetek megállapodások alapján a Központot szakmailag és fenntartásában is támogatják. A folyamatos napi működést a Központ vezetője, helyettese és titkára biztosítja. A működésbe bevonásra kerülnek a PTE, valamint az együttműködő szervezetek intézményei és képviselői.

A fenntartó szervezetben képviseltetik magukat a fenti intézmények és szervezetek. A döntéseket egyhangú határozatokkal fogadják el, amelyek biztosítják a Központ magas színvonalú működését.

Az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont nem önálló szervezeti egység, munkáját a KPVK-n belül a Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet keretei között végzi.

 

Az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont elérhetőségei

Postacím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Telefon: +36 74 528 300

e-mail: kpvk.IQkozpont@pte.hu

Honlap: www.kpvk.pte.hu

 

Záradék:

A PTE KPVK Kari Tanácsa a KT 83/2018.(10.30.) számú határozatával elfogadta az alapító okiratot.

A PTE KPVK Kari Tanácsa a személyügyi módosításokat a KT 45/2021. (06.21.) számú határozatával fogadta el.