A tanítóképzés öröksége és jelenléte a Dél-Dunántúlon konferencia

Dátum: 
2019. április 30. 09:00 - 16:00
Helyszín: 
PTE KPVK, 52. sz előadóterem

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara együttműködve az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Neveléstörténeti Munkabizottságával, az állami magyar tanítóképzés 150 éves jubileuma tiszteletére

 

A tanítóképzés öröksége és jelenléte a Dél-Dunántúlon

címmel neveléstörténeti tudományos konferenciát szervez Szekszárdon.

 

Időpont: 2019. április 30. (kedd) 9.00-16.00

Helyszín: PTE KPVK, A épület, 52. sz. ea.

7100 Szekszárd, Rákóczi út 01.

 

A konferencia fővédnöke:

 Prof. Dr. Lénárd László egyetemi tanár, az MTA PAB elnöke

 

Program

 

 • 8.00 Regisztráció
 • 9.00 Megnyitó: Prof. Dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, dékán (PTE KPVK)
 • 9.10 Köszöntő: Prof. Dr. Lénárd László egyetemi tanár, az MTA PAB elnöke (PTE)
 • 9.20 Szekszárdi hallgatók ünnepi köszöntője  

 

 

ELŐADÁSOK

 

Levezető elnök: Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár, tanszékvezető,

az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottság elnöke

 

 • 9.30 Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottság elnöke

Az intézményesült tanítóképzés kiépülése a 19. században (nemzetközi kitekintéssel)        

 • 10.00  Dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bp.)

A magyarországi felsőfokú tanítóképzés programjainak meghatározó változásai

 • 10.30  Prof. Dr. Fáyné Dombi Alice egyetemi tanár, szakcsoport-vezető (SZTE JGYPK)

A tanítók testülete hazánkban az igazi felsőház – Vélemények a nevelői szerepről 1868 után

 • 11.00 Szünet
 • 11.30   Dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár, intézetigazgató (Eötvös József Főiskola, Baja)

 Hagyomány és megújulás az Eötvös József Főiskola életében

 • 12.00  Dr. habil Kurucz Rózsa főiskolai tanár, dékáni megbízott (PTE KPVK)

A 150 éves állami tanítóképzés töréspontjai és fejlődése a Dél-Dunántúlon

 

 • 12.30- 13.30 Ebédszünet

 

 

1. szekció

Helyszín: fsz. 52-es terem

Levezető elnök: Dr. Tölgyesi József főiskolai docens, főszerkesztő,

az MTA VEAB Neveléstörténeti Munkabizottság titkára (KJE Orosháza)

 

 • 13.30 Dr. habil Klein Ágnes: egyetemi docens (PTE KPVK)

A német nemzetiségi tanítóképzés a Dél-Dunántúlon

 • 13.50 Dr. habil Pusztafalvi Henriette egyetemi adjunktus, az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottság titkára (PTE ETK)

Egészségtan oktatása a Tanítóképzőkben

 • 14.10 Tancz Tünde mesteroktató, (PTE KPVK)

Egy jelképes olvasás- és írástanítási eljárás a múlt századból. Tomcsányiné Czukrász Róza fonomimikai módszere

 • 14.30 Méreg Martin könyvtáros, a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója (PTE)

A Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet vonzáskörzetének vizsgálata a reformkor és a századforduló oktatástörténeti kontextusában

 • 14.50 Dr. Tölgyesi József főiskolai docens, főszerkesztő (KJE Orosháza)

A pápai tanítóképző első évtizede

 • 15.10 Hozzászólások-vita
 • 15.30 A konferencia zárása

 

 

 

 

2. szekció

Helyszín: fsz. 38-as terem

Levezető elnök: Dr. habil Kurucz Rózsa főiskolai tanár,

dékáni megbízott (PTE KPVK)

 

 • 13.30 Dr. habil. K. Farkas Claudia, egyetemi docens (PTE KPVK)

Újító szellemű pedagógusok üzenetei

 • 13.50 Dombi Mária  tanársegéd  (SZTE JGYPK)

Tanítói életút-elemzés mint narratíva   

 • 14.10 Király Gabriella tanársegéd, főigazgató (PTE KPVK)

A tanítóképzés tartalmi megújulását segítő szakszolgálatok fejlődése, különös tekintettel a Dél Dunántúlra

 • 14.30 Kóger Yvetta óvodapedagógus, a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója

Az „Alapnevelőképzés” mérföldkövei az „Akadémiaivá” válásig. A kisdedóvó/nő és tanító/nő képzés fejlődéstörténeti vázlata komparatív megközelítésben az 1860-as évektől az 1960-as évekig

 • 14.50 Hozzászólások, vita
 • 15.30 A konferencia zárása

 

_____________________________________

 

 

Azon diplomás pedagógusok, akik a tudományos konferenciára regisztrálnak és a programokon részt vesznek, 5  kreditpontot kapnak.

Előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezés időpontja: 2019. április 27.

 

A konferencia főszervezője: Dr. habil Kurucz Rózsa főiskolai tanár, dékáni megbízott

kurucz@kpvk.pte.hu

 

 

Felhívás letöltse »

Meghívó letöltse »

 

 

A konferencia főszervezője: Dr. habil Kurucz Rózsa CSc főiskolai tanár
PTE KPVK Szekszárd Rákóczi u. 1.
kurucz@kpvk.pte.hu