Szakoktató alapszakra jelentkezők gyakorlati vizsgája

Szakoktató szakra jelentkezők

 

 

Az alapképzések felvételi eljárási rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen itt tájékozódhat:

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Ad...

 

A képzésre bekerülés feltételei:

  • Érettségi bizonyítvány
  • Gyakorlati vizsga

 

 

A gyakorlati vizsga követelményei

A szakoktató alapszakra jelentkezőknek gyakorlati vizsgát kell tenniük.

A vizsgán a jelentkezők kommunikációs készségét, logikus gondolkodását, nyitottságát és szakmai motiváltságát mérjük fel.

A vizsga időpontja:          2024. április 9. kedd, 13-18 óra között, vagy 2024. április 11., csütörtök 12-17 óra között.  A pontos beosztásról a későbbiek folyamán, legkésőbb 2024. április 3. 16 óráig tájékoztatót küldünk.

A vizsga helyszíne:           Online formában a Microsoft Teams felületén, a felület használatával kapcsolatban a tájékoztató az alábbi linken tölthető le.

 

A gyakorlati vizsga része az alábbi listából a vizsgázó által kiválasztott téma, valamint a jelentkező motivációs levele, melyeket 2024. április 1-ig e-mailben kell megküldeni a kpvk.szekszard.to@pte.hu címre. (A motivációs levelet a Felvételi Bizottságnak szíveskedjen címezni.)

 

A választott témáról a vizsgázónak max. 5 percben kell beszélnie, azt követően a Bizottság tesz fel kérdéseket a témával, illetve a motivációs levélben foglaltakkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

 

Kérjük a jelentkezőket, hogy az alábbi dokumentumokat 2024. április 1-ig e-mailben küldjék el a PTE KPVK Tanulmányi Osztályának kpvk.szekszard.to@pte.hu címére:

 

 

 

A Kar a felvételi eljárással kapcsolatos költségeinek fedezésére külön eljárási díjat határoz meg, melynek mértéke 4.000 Ft.

A díjat átutalással kérjük befizetni.

 

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

Bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11731001-23135378

Közleményben kérjük feltüntetni: „250085 Név, KPVK gyakorlati vizsga”

 

A vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot kérjük 2024. április 1-ig a kpvk.szekszard.to@pte.hu címre megküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek hiányában a vizsgán nem vehet részt!

 

A gyakorlati vizsgával kapcsolatos bármilyen további információ:

PTE KPVK Tanulmányi Osztály

kpvk.szekszard.to@pte.hu

 

 

 

A témakörök és ajánlott irodalmak:

1. "Egészség, szabadidő"

Boros Szilvia: Szabadidő-eltöltési szokások hatása a táplálkozásra és tápláltsági állapotra, In: Gősi Zsuzsanna - Boros Szilvia - Patakiné Bősze Júlia (szerk.): Sokszínű rekreáció, Tanulmányok a rekreáció témaköréből. Budapest, ELTE PPK, 2019, pp. 50-68.

Mikulán Rita - Keresztes Noémi - Pikó Bettina: A sport mint védőfaktor: fizikai aktivitás, egészség, káros szenvedélyek, In: Pikó Bettina (szerk.): Védőfaktorok nyomában, a káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010, pp. 115-130.

Vámosiné Rovó Gyöngyvér: Az egészséges táplálkozás alapjai, In: Máté Andrea (szerk.): Modern egyetem - hasznosítható tudás.Szekszárd, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017, pp. 119-134.

 

2. "Marketing"

Józsa László - Kocsis Anett: Változó oktatás - változó diák – alkalmazkodó marketing - a 21. század oktatásában alkalmazott marketingeszközök, In: Reisinger Adrienn - Kecskés Petra - Buics László - Berkes Judit - Balassa Bernadett (szerk.): Kulturális gazdaság Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2019, pp. 1-13.

Parádiová Mária: Hagyományos online marketing és a social média marketing összehasonlítása, In: Reisinger Adrienn - Kecskés Petra - Buics László - Berkes Judit - Balassa Bernadett (szerk.): Kulturális gazdaság Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2019, pp. 1-9.

Slezák-Bartos Zsuzsanna: Szekszárd város arculat alakításának kihívásai, Tudásmenedzsment, 2020/1-2. pp. 21-29.

 

3. "Agrárium"

Némethy Sándor - Dinya László - Bujdosó Zoltán - Zádori Iván - Varga Géza: Ökológiai ciklusokra épülő önfenntartó vidéki gazdaságok és faluközösségek, A falu, 2017/1. pp. 15-26.

Barócsi Zoltán: A fitotechnikai műveletek optimalizálása, Agrofórum, 2018/4.

Nagy Attila: Robotok a szőlőben – a gépek lázadása? Agrofórum, 2018/4.

 

4. "Digitális média”

Fekete Richárd: Animáció és médiaszöveg-elemzés: identitásproblémák egy Hayao Miyazaki-rajzfilmben, Iskolakultúra, 2017/1-12. pp. 171-182.

Szécsi Gábor: Közösségi és nyelvhasználati szintek a megújuló médiatérben, Világosság, 2006/6-7. pp. 15-22.

Szécsi Gábor: Nyelv és kreativitás az információ korában, Jel-Kép, Kommunikáció, közvélemény, média 2015/4. pp. 133-138.

 

5. "Kommunikáció”

Boronkai Dóra: A konfliktuskezelési és kommunikációs képességek fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban, Magyartanítás: módszertani folyóirat, 2012/1. pp. 9-23.

Szécsi Gábor: Politikai kommunikáció az átalakuló médiatérben, Világosság, 2008/11-12. pp. 97-101.

Szécsi Gábor: Válság, nyilvánosság, tömegkommunikáció, In: Karikó Sándor-Szécsi Gábor (szerk.): Válság és kommunikáció. Budapest, Áron Kiadó, 2012, pp. 79-87.

 

6. "Fenntartható fejlődés, környezetvédelem”

Kiss Virág Ágnes – Kovács Sándor – Szakály Zoltán: A fenntartható fejlődés értékei és az egészségtudatos életstílus elemzése középiskolás diákok körében, Táplálkozásmarketing, 2016/2. pp. 41-62.

Németh Kornél – Czira Tamás – Sütő Attila – Domjánné Nyizsalovszki Rita – Péter Erzsébet: Melegszik a helyzet? A klímaváltozás hatásai három hazai turisztikai desztináció példáján, Turizmus Bulletin, 2020/4. pp. 28-36.

Zádori Iván: Fenntartható fejlődési célok és az OVHR-modell a felsőoktatásban, In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.): Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása. Pécs, MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért Egyesület, 2017, pp. 80-93.

 

7. "Gazdaság, munkaerőpiac"

Belyó Pál: Gazdasági folyamatok Magyarországon 2019-2020 fordulóján, In: Vigh László (szerk.): Tudomány a világjárvány idején, Acta Periodica 20. Tatabánya, Edutus Egyetem, 2020, pp. 5-25.

Koltai Zoltán: Magyarországi gazdasági központok és mobilitási hajlandóság a telephelyi tényezők tükrében, Földrajzi Közlemények, 2019/4. pp. 324-338.

Zádori Iván – Nemeskéri Zsolt – Szabó Szilvia: Deglobalizáció vagy reglobalizáció? Munkaerőpiac a vírus előtt, alatt és után. Vitaindító tanulmány, Új munkaügyi szemle, 2020/3. pp. 2-13.

 

8. "Menedzsment, vállalatgazdaságtan"

Nemeskéri Zsolt - Szellő János - Zádori Iván: Tudományos kultúra vagy a kultúra tudománya? A tudományok jelentősége a tudásalapú társadalom és gazdaság fejlesztésében, Tudásmenedzsment, 2020/1. pp. 49-63.

Kricsfalussy Anna: A pedagógus kiégés jelenségének vizsgálata, valamint megelőzésének és kezelésének szervezeti lehetőségei a szakképzésben, Opus et Educatio, 2020/3. pp. 250-275.

Zádori Iván - Nemeskéri Zsolt: A tudásmenedzsment térségi eszközei: Gondolatok Pécs város tudásmenedzsment-stratégiájának kialakításához, Tudásmenedzsment, 2016/1. pp. 17-35.

 

9. "Pedagógia, gyógypedagógia"

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései (1. rész), Iskolakultúra, 2020/10. pp. 83-96.

Fazekas Ágnes - Halász Gábor - Horváth László: Innovációk és innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben, Educatio, 2018/2. pp. 247-264.

Hörich Balázs: Tanulási utak a társadalmi háttér függvényében, Educatio, 2019/4. pp. 659-682.

 

10. "Pszichológia"

Hornyák Andrea - Fodor Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata, Iskolakultúra, 2020/11. pp. 70-94.

Györkő Enikő: Az iskolapszichológia és a családi krízisek találkozási pontjai, In: Bognár Szabina - Farkas Éva - Györkő Enikő - Nagy Janka Teodóra - Varga István (szerk.): A családról múlt és jelen időben. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2019, pp. 77-92.

Szabó Renáta Krisztina - Fodor Szilvia: A pszichológiai tőke fogalma, jelentősége és fejlesztési lehetőségei az iskolában, Iskolakultúra, 2020/10. pp. 65-82.

 

11. "Képzés, szakképzés"

Angler Kinga - Bihari Róbert: A duális szakképzés kihívásai a szakács szakmában, Tudásmenedzsment, 2019/2. pp. 159-172.

Vámosi Tamás: A komplex vizsgával kapcsolatos tapasztalatok az iskolarendszerű duális szakképzésben, jATES, 2020/1. pp. 82-99.

Deés Szilvia: Hallgatói vélemények a covid-19 világjárvány hatásaként bevezetett online oktatásról, In: Vigh László (szerk.): Tudomány a világjárvány idején, Acta Periodica 20. Tatabánya, Edutus Egyetem, 2020, pp. 26-39.

 

12. „Turizmus, vendéglátás”

Rácz Attila: A magyar lakosság utazási szokásai 2018 májusa és 2019 júniusa között, Turizmus Bulletin, 2020/2. pp. 42-50.

Oroszi Viktor György - Gonda Tibor - Máté Andrea: Fesztivállátogatási szokások a Fishing on Orfű fesztiválon, Földrajzi Közlemények, 2018/2. pp. 122–136.

Zerényi Károly: A vendéglátás ágazat statisztikai helyzetértékelése, Magyar Vendéglátók Ipartestülete, 2016, pp. 1-15.