Szakoktató alapszakra jelentkezők gyakorlati vizsgája a 2021. évi általános felvételi eljárás során, Szekszárd

Szakoktató alapszakra jelentkezők gyakorlati vizsgája a 2021. évi pótfelvételi eljárás során, Szekszárd

 

Időpont:  2021. augusztus 16-17.

Helyszín: A vizsgára online formában kerül sor Microsoft Teams felületén (a vizsgához való csatlakozáshoz szükséges linket a jelentkezés véglegesítése után küldjük)

A gyakorlati vizsgára külön jelentkezni nem szükséges, a felvi.hu történő jelentkezésével regisztráltuk.

 

A gyakorlati vizsga szolgáltatásjellegű, vizsgadíj-köteles, amelyet az intézménynek kell befizetni.

Vizsgadíj: 4000,- Ft.

A díjat utalással kell befizetni

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

Bank: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11731001-23135378

Közleményben kérjük feltüntetni: „250085 Név, KPVK gyakorlati vizsga”

 

A vizsgára a következőket szíveskedjen magával hozni:

  

A gyakorlati vizsga követelményei

A szakoktató alapszakra jelentkezőknek gyakorlati vizsgát kell tenniük.

Gyakorlati vizsga része egy motivációs levél, melyet a jelentkezőknek a vizsgára kell magukkal hozniuk – 2021. augusztus 12. 16 óráig megküldeni a kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu címre (A motivációs levelet a Felvételi Bizottságnak címezze.)

A választott témáról max. 5 percben kell beszélnie, azt követen a Bizottság tesz fel kérdéseket a témával, illetve a motivációs levélben foglaltakkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsgán a jelentkezők kommunikációs készségét, logikus gondolkodását, nyitottságát és szakmai motiváltságát mérjük fel.

 A gyakorlati vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgával kapcsolatos bármilyen további információ:

PTE KPVK Tanulmányi Hivatal

kpvk.tanulmanyihivatal@pte.hu

 

A témakörök és ajánlott irodalmak:

1. "Egészség, szabadidő"

 1. Boros Szilvia: Szabadidő-eltöltési szokások hatása a táplálkozásra és tápláltsági állapotra, In: Gősi Zsuzsanna - Boros Szilvia - Patakiné Bősze Júlia (szerk.): Sokszínű rekreáció, Tanulmányok a rekreáció témaköréből. Budapest, ELTE PPK, 2019, pp. 50-68.
 2. Mikulán Rita - Keresztes Noémi - Pikó Bettina: A sport mint védőfaktor: fizikai aktivitás, egészség, káros szenvedélyek, In: Pikó Bettina (szerk.): Védőfaktorok nyomában, a káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010, pp. 115-130.
 3. Vámosiné Rovó Gyöngyvér: Az egészséges táplálkozás alapjai, In: Máté Andrea (szerk.): Modern egyetem - hasznosítható tudás.Szekszárd, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017, pp. 119-134. 

 

2. "Marketing"

 1. Józsa László - Kocsis Anett: Változó oktatás - változó diák – alkalmazkodó marketing - a 21. század oktatásában alkalmazott marketingeszközök, In: Reisinger Adrienn - Kecskés Petra - Buics László - Berkes Judit - Balassa Bernadett (szerk.): Kulturális gazdaság Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2019, pp. 1-13.
 2. Parádiová Mária: Hagyományos online marketing és a social média marketing összehasonlítása, In: Reisinger Adrienn - Kecskés Petra - Buics László - Berkes Judit - Balassa Bernadett (szerk.): Kulturális gazdaság Kautz Gyula Emlékkonferencia. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2019, pp. 1-9.
 3. Slezák-Bartos Zsuzsanna: Szekszárd város arculat alakításának kihívásai, Tudásmenedzsment, 2020/1-2. pp. 21-29. 

 

3. "Agrárium"

 1. Némethy Sándor - Dinya László - Bujdosó Zoltán - Zádori Iván - Varga Géza: Ökológiai ciklusokra épülő önfenntartó vidéki gazdaságok és faluközösségek, A falu, 2017/1. pp. 15-26.
 2. Barócsi Zoltán: A fitotechnikai műveletek optimalizálása, Agrofórum, 2018/4.
 3. Nagy Attila: Robotok a szőlőben – a gépek lázadása? Agrofórum, 2018/4.

 

4. "Digitális média”

 1. Fekete Richárd: Animáció és médiaszöveg-elemzés: identitásproblémák egy Hayao Miyazaki-rajzfilmben, Iskolakultúra, 2017/1-12. pp. 171-182.
 2. Szécsi Gábor: Közösségi és nyelvhasználati szintek a megújuló médiatérben, Világosság, 2006/6-7. pp. 15-22.
 3. Szécsi Gábor: Nyelv és kreativitás az információ korában, Jel-Kép, Kommunikáció, közvélemény, média 2015/4. pp. 133-138.

 

5. "Kommunikáció”

 1. Boronkai Dóra: A konfliktuskezelési és kommunikációs képességek fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban, Magyartanítás: módszertani folyóirat, 2012/1. pp. 9-23. 
 2. Szécsi Gábor: Politikai kommunikáció az átalakuló médiatérben, Világosság, 2008/11-12. pp. 97-101.
 3. Szécsi Gábor: Válság, nyilvánosság, tömegkommunikáció, In: Karikó Sándor-Szécsi Gábor (szerk.): Válság és kommunikáció. Budapest, Áron Kiadó, 2012, pp. 79-87.

 

6. "Fenntartható fejlődés, környezetvédelem”

 1. Kiss Virág Ágnes – Kovács Sándor – Szakály Zoltán: A fenntartható fejlődés értékei és az egészségtudatos életstílus elemzése középiskolás diákok körében, Táplálkozásmarketing, 2016/2. pp. 41-62.
 2. Németh Kornél – Czira Tamás – Sütő Attila – Domjánné Nyizsalovszki Rita – Péter Erzsébet: Melegszik a helyzet? A klímaváltozás hatásai három hazai turisztikai desztináció példáján, Turizmus Bulletin, 2020/4. pp. 28-36. 
 3. Zádori Iván: Fenntartható fejlődési célok és az OVHR-modell a felsőoktatásban, In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.): Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása. Pécs, MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért Egyesület, 2017, pp. 80-93.

 

7. "Gazdaság, munkaerőpiac"

 1. Belyó Pál: Gazdasági folyamatok Magyarországon 2019-2020 fordulóján, In: Vigh László (szerk.): Tudomány a világjárvány idején, Acta Periodica 20. Tatabánya, Edutus Egyetem, 2020, pp. 5-25.
 2. Koltai Zoltán: Magyarországi gazdasági központok és mobilitási hajlandóság a telephelyi tényezők tükrében, Földrajzi Közlemények, 2019/4. pp. 324-338.
 3. Zádori Iván – Nemeskéri Zsolt – Szabó Szilvia: Deglobalizáció vagy reglobalizáció? Munkaerőpiac a vírus előtt, alatt és után. Vitaindító tanulmány, Új munkaügyi szemle, 2020/3. pp. 2-13.

 

8. "Menedzsment, vállalatgazdaságtan"

 1. Nemeskéri Zsolt - Szellő János - Zádori Iván: Tudományos kultúra vagy a kultúra tudománya? A tudományok jelentősége a tudásalapú társadalom és gazdaság fejlesztésében, Tudásmenedzsment, 2020/1. pp. 49-63. 
 2. Kricsfalussy Anna: A pedagógus kiégés jelenségének vizsgálata, valamint megelőzésének és kezelésének szervezeti lehetőségei a szakképzésben, Opus et Educatio, 2020/3. pp. 250-275.
 3. Zádori Iván - Nemeskéri Zsolt: A tudásmenedzsment térségi eszközei: Gondolatok Pécs város tudásmenedzsment-stratégiájának kialakításához, Tudásmenedzsment, 2016/1. pp. 17-35. 

 

"Pedagógia, gyógypedagógia"

 1. Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései (1. rész), Iskolakultúra, 2020/10. pp. 83-96.
 2. Fazekas Ágnes - Halász Gábor - Horváth László: Innovációk és innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben, Educatio, 2018/2. pp. 247-264.
 3. Hörich Balázs: Tanulási utak a társadalmi háttér függvényében, Educatio, 2019/4. pp. 659-682. 

 

10. "Pszichológia"

 1. Hornyák Andrea - Fodor Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata, Iskolakultúra, 2020/11. pp. 70-94.
 2. Györkő Enikő: Az iskolapszichológia és a családi krízisek találkozási pontjai, In: Bognár Szabina - Farkas Éva - Györkő Enikő - Nagy Janka Teodóra - Varga István (szerk.): A családról múlt és jelen időben. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2019, pp. 77-92. 
 3. Szabó Renáta Krisztina - Fodor Szilvia: A pszichológiai tőke fogalma, jelentősége és fejlesztési lehetőségei az iskolában, Iskolakultúra, 2020/10. pp. 65-82. 

 

11. "Képzés, szakképzés"

 1. Angler Kinga - Bihari Róbert: A duális szakképzés kihívásai a szakács szakmában, Tudásmenedzsment, 2019/2. pp. 159-172.
 2. Vámosi Tamás: A komplex vizsgával kapcsolatos tapasztalatok az iskolarendszerű duális szakképzésben, jATES, 2020/1. pp. 82-99.
 3. Deés Szilvia: Hallgatói vélemények a covid-19 világjárvány hatásaként bevezetett online oktatásról, In: Vigh László (szerk.): Tudomány a világjárvány idején, Acta Periodica 20. Tatabánya, Edutus Egyetem, 2020, pp. 26-39.

 

12. „Turizmus, vendéglátás”

 1. Rácz Attila: A magyar lakosság utazási szokásai 2018 májusa és 2019 júniusa között, Turizmus Bulletin, 2020/2. pp. 42-50.
 2. Oroszi Viktor György - Gonda Tibor - Máté Andrea: Fesztivállátogatási szokások a Fishing on Orfű fesztiválon, Földrajzi Közlemények, 2018/2. pp. 122–136.
 3. Zerényi Károly: A vendéglátás ágazat statisztikai helyzetértékelése, Magyar Vendéglátók Ipartestülete, 2016, pp. 1-15.