Pályázati felhívás Pécsi Egyházmegyei ösztöndíjra

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanító és óvodapedagógus hallgatói részére.

 

A pályázat célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni.

 

A pályázók köre: A KPVK hallgatói közül az alábbi szakokon tanulók: (maximum 3 fő)

 • Tanító,                                  
 • Német nemzetiségi tanító szakirány,
 • Óvodapedagógus,            
 • Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány.

 

A pályázható időszak: A végzetség megszerzése előtti utolsó két szemeszter, (egy tanév).

 

A pályázat feltétele:

 • KPVK hallgatói jogviszony
 • Az előző félévi tanulmányi átlageredmény meghaladja a 3,5-ot.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a szakmai külső gyakorlatot a hallgató az Egyházmegye által fenntartott iskolában / óvodában tölti.
 • Nyilatkozat arról, hogy a sikeres záróvizsgát követően az év szeptember 1-től (minimum egy tanévre) munkaviszonyt létesít az Egyházmegye által fenntartott iskola / óvoda egyikében.
 • Plébánosi ajánlás, vagy nyilatkozat, hogy elfogadja a katolikus oktatást.

 

A pályázható összeg:

 • tanító szakokon havonta bruttó 45.000 Ft
 • óvodapedagógus szakokon havonta bruttó 45.000 Ft

 

Pályázati adatlap letöltése »

 

A pályázatok benyújtásának határideje: Szemeszterenként október 15. vagy február 15.

A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Tóth László Ákos PEM közoktatási főmunkatárs részére

Cím: 7621 Pécs, Dóm tér 2.

A borítékra rá kell írni: Pécsi Egyházmegyei köznevelési ösztöndíj pályázat.

 

A pályázat elbírálási határideje: 15 nap

 

A rangsor felállítása: A pályázatokat a Pécsi Egyházmegye bírálja el, és rangsorolja.

 

magyar