Frissítve - Szakdolgozat leadása

 

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel ezúton értesítem a szakdolgozat leadásával kapcsolatos teendőkről.

 

A tanév rendje módosításra került, így a szakdolgozat leadásának és a záróvizsgára való jelentkezésnek a határideje: 2020. április 28.

A szakdolgozat leadási határidejét kérelemre – a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj befizetése mellett (1000 Ft/nap) – a szakfelelős legfeljebb egy héttel 2020. május  5-ig meghosszabbíthatja.

 

A záróvizsgára való jelentkezés formanyomtatványa az alábbi linken megtalálható (https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok), aláírást követően elektronikus formában kérjük a Tanulmányi Hivatalba beküldeni. E-mail cím: tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu

 

A szakdolgozat készítésével kapcsolatban ajánlom szíves figyelmükbe az alábbi útmutatót:

https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/szakdolgozat_keszitesi_utmutato_kt_hatarozattal.pdf

 

A szakdolgozati dokumentáció a következőkből áll, a mellékletek az útmutatóban megtalálhatók:

1. Szakdolgozati témák jegyzéke 1. sz. melléklet

2. Szakdolgozati témaválasztási adatlap 2. sz. melléklet

3. Szakdolgozati téma- illetve konzulens módosítási adatlap 3. sz. melléklet

4. Szakdolgozati konzultációt igazoló adatlap 4. sz. melléklet

5. Szakdolgozat minősítő konzulensi/opponensi adatlap 5. sz. mellékletek

6. Nyilatkozat az írásmű eredetiségéről (Plágium Nyilatkozat) 6. sz. melléklet

7. Konzulensi nyilatkozat 7. sz. melléklet ( eredeti aláírás helyett egy e-mailben megküldött nyilatkozat is elfogadható)

8. Titkosítási kérelem 8. sz. melléklet

9. Kérelem a szakdolgozat késedelmes benyújtására 9. sz. melléklet

 

A szakdolgozat benyújtásáról a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 59. §-a rendelkezik. A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe 2020. április 28-ig (meghosszabbított határidő esetén 2020. május 5-ig) feltölteni. A konzulensi nyilatkozat jelen esetben elfogadható e-mail formában is.

A dolgozatok értékelése szintén a Neptun felületén, illetve elektronikus formában lesz elérhető az Önök számára.

 

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 59. § (8) bekezdése kari előírás szerint kiegészül azzal, hogy a szakdolgozatot 1 oldalas nyomtatással, egy bekötött és egy fűzött példányban, valamint digitális adathordozón a szakért felelős Intézet titkárságán kell a tanév rendjében meghatározott időpontig leadni.

Ezen előírás a rendkívüli helyzetre való tekintettel a következők szerint módosul: A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe feltölteni. A bekötött és fűzött példánytól eltekintünk.

 

 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

 

Szekszárd, 2020.március 17.

Tanulmányi Hivatal

magyar