Nyomtatványok

A kérelmek benyújtása: 

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmeket szíveskedjen a Karnak címezni, az elsőfokú döntés itt történik.

A kérelmek az alábbi módokon nyújthatók be:

• elektronikus formában a Neptun ETR-en keresztül (kérvényfajtától függően),

• személyesen a Tanulmányi Hivatalban, • postai úton (a Kar címére, képzési helytől függően)

  • o PTE KPVK, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. o PTE KPVK Pécsi Képzési Központ, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

A könnyebb feldolgozhatóság érdekében a postai úton küldött és személyesen leadott kérelmek, kitöltött nyomtatványok és mellékletek esetében kérjük az anyagokat kérvényenként egyértelműen csoportosítani.

FIGYELEM!

Tisztelt Hallgatók!

Karunkon az alábbi nyomtatványok/kérvények kizárólag elektronikus formában nyújthatók be a Neptun tanulmányi rendszerén keresztül: (Neptun- Ügyintézés- Kérvények menüpont- Kitölthető kérvények tabulátor fül)

  • utólagos aktiválás,
  • utólagos passziválás,
  • szakváltás,
  • tagozatváltás,
  • kedvezményes tanrend.

 

Az egyes kérelmek benyújtásának határidejét a „Tanév rendje" és a nyomtatványok is tartalmazzák. A határidő letelte után benyújtott kérelmek feldolgozására nincs lehetőségünk!

Hallgatói kérelem

Hitelesített tantárgyi tematika igénylés

Hozzáférhetőségi nyilatkozat 9. Sz. melléklet  (PTE TVSZ. 59. §. (8) bekezdése alapján)

Jogviszony szüneteltetése

Kérelem a hallgatói jogviszony szünetelésére a 2023/2024. tanév őszi szemeszterében

Kérelem a szakdolgozat késedelmes benyújtására

Kérelem költségtérítés/önköltség kedvezmény vagy fizetési haladék iránt

Konzulensi nyilatkozat

Korábban hallgatott tárgyak elismertetése (Tájékoztató levél)

Meghatalmazás oklevél/oklevélmelléklet átadására

Méltányossági kérelem

Névváltoztatási kérelem

Nyilatkozat az írásmű eredetiségéről (Plágium Nyilatkozat)

Szakdolgozati konzultációt igazoló adatlap

Szakdolgozati téma- illetve konzulens módosítási adatlap

Szakdolgozati témaválasztási adatlap

Szakirány-, modul-, műveltségi területválasztás

Titkosítási kérelem