Megjelent a Kultúratudományi Szemle legújabb száma

 

Megjelent a Kultúratudományi Szemle című tudományos folyóirat legújabb száma. A kiadványban olvasható kultúratudományi, pedagógiai, filozófiai, művelődés- és eszmetörténeti témájú tanulmányok és könyvismertetések számos érdekes interdiszciplináris kutatási projektbe engednek betekintést. A folyóiratban helyet kapó írások egyúttal rávilágítanak a kultúratudomány sokszínűségére, a hazai és nemzetközi kutatási trendek sajátosságaira, a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek eredményeire, a kultúrával kapcsolatos interdiszciplináris kutatások főbb irányaira is.

A szám online anyaga az alábbi linken érhető el:

https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/kulturatudomanyi_szemle_2022_kesz.pdf

magyar