Tájékoztató a távoktatásról

 

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya által 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet 4. § b) pont rendelkezése, miszerint 2020. március 12. napjától visszavonásig a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos, továbbra is hatályban van.

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar a felsőoktatásért felelős államtitkár utasítása alapján felkészült a távoktatás útján történő oktatásra.

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink a lehető legnagyobb biztonságban folytathassák tanulmányaikat, és a kialakult helyzet ellenére minden hallgató sikeresen zárhassa a félévét.

Karunk távoktatásra történő átállásról szóló intézkedési terve itt megtekinthető: https://kpvk.pte.hu/hu/hirek/tavoktatasra_torteno_atallasrol_szolo_intezkedesi_terv

2020. március 23. hétfőtől, a kurzusok távoktatás formában kerülnek megtartásra. Az órarendben szereplő tantárgyak teljesítéséhez az oktató kollégák eljuttatják Önökhöz a tanagyagokat, a segédleteket, a követelményeket, valamint a számonkérés formáját.

A hallgató és oktató közötti kapcsolattartás számos módja lehetséges. Elsődlegesen a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül, de a már korábban használt kapcsolattartási fórumok is elfogadottak. Az oktató kollégákat tájékoztattuk az egyes csoportok közös e-mail címeiről.

Az oktatóink elérhetőek az órarendben szereplő időpontokban, valamint a fogadó órák alatt. Elérhetőségeik és fogadó óráik időpontjai itt megtalálható: https://kpvk.pte.hu/szervezet

Kérjük, figyeljék a Neptun Tanulmányi Rendszer üzeneteit, és a csoportok által létrehozott – és eddig is használt - közös e-mail címeket.

A felkészüléshez a  PTE elektronikus forrásainak használatát az PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: EKTK)  továbbra is a megszokott módokon biztosítja, így a tartalmak távoli eléréséhez nem szükséges fizikailag is jelen lenni az Egyetem kampuszain, könyvtáraiban, egyéb épületeiben. A távhasználatra többféle lehetőség is van, melynek részletes leírása az alábbi oldalon található: https://lib.pte.hu/tavoli_eleres

A hozzáférés kizárólag egyetemi polgárok számára biztosított. Ehhez érvényes könyvtári olvasójegy, vagy Neptun-kód szükséges.  Azok az egyetemi polgárok, akik eddig nem voltak beiratkozott olvasói az EKTK-nak, és így nem tudják használni a távoli elérést, a vészhelyzeti időszakban is online regisztrálhatnak:  https://www.lib.pte.hu/hu/service/online_regisztracio-88

A Kari könyvtárral való kapcsolattarás az alábbi oldalakon lehetséges: https://www.facebook.com/ptekpvkkonyvtar/?ref=bookmarks

https://www.lib.pte.hu/hu/service/bemutatkozas_1_2_3_4-110

A PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben folytatott tevékenysége kapcsán a PTE Operatív Stábjának az állásfoglalása a következő:

A PTE Operatív Stáb a 3/2020. (III. 12.) állásfoglalását a PTE hallgatóinak gyakorlati képzésben folytatott tevékenysége kapcsán akként módosítja, hogy az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket abban az esetben függesszék fel, amennyiben a gyakorlati képzésben való részvétel – a gyakorlati képzést biztosító intézménnyel, illetve partnerszervezettel történt egyeztetés mellett – online módon nem lehetséges.

A távoktatási rendben nem teljesíthető gyakorlatok pótlásáról, záróvizsgákról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

A veszélyhelyzet időtartama alatt minden hallgatói ügyintézés esetében kizárólag elektronikus eljárásrendet lehet alkalmazni. A Tanulmányi Hivatalt Szekszárdon a tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu e-mail címen, míg Pécsett a cselenyi.ferenc@pte.hu e-mail címen lehet elérni.

Azon hallgatóink esetében, akik önköltséges formában tanulnak az egyes részletek befizetési határideje változatlan.

A tanulmányaikat érintő fenntartói állásfoglalásokról és döntésekről a továbbiakban is folyamatosan értesíteni fogjuk Önöket!

 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

 

Szekszárd, 2020. március 19.

 

 

                                               Prof. Dr. Szécsi Gábor

                                               egyetemi tanár, dékán

 

 

 

 

           

magyar