Távoktatásra történő átállásról szóló intézkedési terv

Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Távoktatásra történő átállásról szóló intézkedési terv

 

 

Az intézkedési terv célja:

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar fontosnak tartja, hogy hallgatói a lehető legnagyobb biztonságban folytathassák tanulmányaikat, és a kialakult helyzet ellenére minden hallgató sikeresen zárhassa a félévét.

 

Az intézkedési terv hatálya:

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar közalkalmazottaira, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, valamint a hallgatói jogviszonyban állókra.

Az intézkedés tárgyi hatálya kiterjed a Kar koronavírus terjedése elleni védekezésben, a távoktatásra átállás keretében alkalmazandó intézkedésekre.

 

Az intézkedési terv elkészítésért felel:

Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán, Dr. Koltai Zoltán, oktatási dékánhelyettes

 

Az intézkedési terv megvalósításáért felel:

Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán, Dr. Koltai Zoltán oktatási dékánhelyettes, Dr. Boronkai Dóra, Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt és Prof. Dr. Szemethy László intézetigazgatók

 

Az intézkedési terv megvalósításának időtartama:

2020. március 16. – visszavonásig.

 

Az intézkedési terv területei:

 

 1. Azonnali intézkedések a szemeszter folytatólagosságának biztosítása érdekében:

1./ Az eredetileg tantermi előadások formájában zajló kurzusok esetében:

 • Ppt-k (témánként legfeljebb 5 dia), és/vagy kibővített tematikák elkészítése (témakörönként saját jegyzetekkel, on-line elérhető szakirodalommal, scannelt anyagokkal, ezen belül az oldalszámokra való hivatkozással, az oktató online elérhető, saját anyagával (tanulmány, könyvfejezet stb.)).

A számonkérés formája: beadandó dolgozat (lehetőleg 5 oldal terjedelemben).

Az anyagok elkészítésének határideje: március 20.

Felelős: kurzus oktatója a szakfelelős, szakkoordinátor ellenőrzése mellett

 

 • A kibővített tematikák megosztása a kurzus hallgatóival (Neptun Meet Street, e-mail, többféle lehetséges tárhely igénybevétele mellett pl. Google Drive, OneDrive, Dropbox stb.).

Az anyagok feltöltési határideje: március 23-tól folyamatosan, legkésőbb az órarend szerinti időpontig

Felelős: kurzus oktatója a szakfelelős, szakkoordinátor ellenőrzése mellett

 

 • Az oktatók számára kapcsolódó jelenléti oktatás szervezése (Neptun Meet Street).

Határidő: március 20.

Felelős: oktatási dékánhelyettes

 

2./ A módszertani, készségfejlesztő kurzusok, tréningek esetében:

 • Kapcsolódó videó- és hanganyagok készítése.

A számonkérés formája: referátum, video chat, audiovizuális anyagok beadása

 

Határidő: március 23-tól folyamatosan

Felelős: kurzus oktatója a szükséges technikai háttértámogatás mellett

 

 • Felkészülés az interaktív előadások megtartására jelenléti oktatással (Microsoft Teams).

Határidő: március 27.

Felelős: oktatási dékánhelyettes

 

3./ Az oktatói jelenlét elrendelése, a kapcsolattartási, elérhetőségi lehetőségek bővítése    

     (messenger, skype az órarend szerinti órák és fogadóórák időpontjában, fogadóórák   

      kibővítése legalább a hét két napjára).

Határidő: március 20.

      Felelős: intézetigazgató

 

4./ A hallgatókkal való kapcsolattartás bővítéséhez csoportonként közös e-mail címek

      létrehozása/beszerzése.                            

Határidő: március 20.

      Felelős: intézetigazgatók

 

 

 1. Rövidtávú intézkedések
 • Felkészülés az interaktív előadások megtartására a tantárgyak szélesebb körében (Microsoft Teams).

Határidő: március 27.

Felelős: oktatási dékánhelyettes

 

 • Hallgatói aktivitás folyamatos ellenőrzése (beadandó feladatok, tesztek, online katalógus - Microsoft Teams).

Határidő: folyamatosan a szemeszter végéig

Felelős: kurzus oktatója

 

 1. Középtávú intézkedések
 • Vizsgáztatás biztosítása (prioritást élvez a beadandó dolgozatok formájában történő vizsgáztatás, az e-teszt – Unipoll);

felkészülés az e-teszt formájában történő vizsgáztatásra jelenléti oktatással (Unipoll)

Határidő: április 30.

Felelős: oktatási dékánhelyettes

 

Szekszárd, 2020. március 14.

 

Prof. Dr. Szécsi Gábor                                              Dr. Koltai Zoltán

dékán                                                                         oktatási dékánhelyettes

 

magyar