Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 200 000 Ft/félév, LK: 200 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.) - NAPPALI TAGOZAT, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központ (7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b) - LEVELEZŐ TAGOZAT
Felvételi irányszám
ANA, ANK (Szekszárd): 5<5 fő, ALA, ALK (Pécs): 5<5 fő
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a 0-3 éves korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A Kar óvodapedagógus szakán továbbtanulóknak 40 kreditpontot elismerünk a képzésben elért 180 kreditpontból.

Főbb témakörök: 
 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • egészségtudomány,
 • társadalomtudomány,
 • magyar nyelv- és irodalom,
 • ének-zene, testnevelés,
 • vizuális nevelés,
 • bölcsődei gyakorlat
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A pedagógus hivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, pozitív beállítódású, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező jelentkezőket várunk.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alkalmassági (1. típus) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. dráma v. ének v. filozófia v. fizika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv.

 

Tájékoztató az alkalmassági vizsgáról

Elhelyezkedési területek: 

0-3 éves gyermekeket nevelő intézményekben: bölcsődék, bölcsődei csoportok, családi napközi, továbbá szociális gondozó-ápoló, szociális szervező szakmákban.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Bús Imre (bus.imre@pte.hu)