Óvodapedagógus alapszak [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 200 000 Ft/félév, LK: 200 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
ANA, ANK, ALA, ALK: 1<5
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Nemzetiségi (német) óvodapedagógus
Képzés célja: 

A képzés célja olyan óvodapedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltséggel rendelkeznek a 3-7 éves gyermekek nevelésével kapcsolatban. Elősegítik az óvodás gyermekek életkorának megfelelő értelmi-, érzelmi fejlődését és szociális készségeinek alakulását. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudomány szakos bölcsész MA szakon és a kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzésein való továbbtanulás lehetőségét, valamint többféle pedagógus szakvizsgát kínálunk a végzett óvodapedagógusoknak.

Főbb témakörök: 
 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • ének-zene,
 • informatika,
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • társadalomismeret,
 • természetismeret,
 • testnevelés,
 • vizuális nevelés,
 • óvodai gyakorlat.

A nemzetiségi szakirány tárgyai:

 • német nyelvtan,
 • beszédgyakorlatok,
 • német nyelvű óvodai foglalkozások módszertana,
 • kétnyelvűség elmélete és gyakorlata,
 • magyarországi német nemzetiség irodalma és gyermekirodalma,
 • német irodalom,
 • német nemzetiségi ismeretek,
 • német nemzetiségi óvodai gyakorlat.
Szakirányok, specializációk: 

Óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A jelentkező elkötelezett, nyitott, toleráns, a kisebbségek jelene, múltja, hagyományai iránt. Ismeretekkel rendelkezik a hagyományápolás területén és középfokú nyelvvizsgával, vagy annak megfelelő nyelvtudással bír német nyelven.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Alkalmassági vizsga és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (ld.: felvi.hu) v. egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy

 

Alkalmassági vizsga (fizikai, beszéd, ének-zenei)

Elhelyezkedési területek: 

3-7 éves gyermekeket nevelő intézményekben és német nemzetiségi óvodákban

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531

E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Klein Ágnes (klein.agnes@pte.hu)