Szociálpedagógia alapszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
LK: 200.000 Ft/félév, NK: 200.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
ANA: 5<10, ANK: 5<10, ALA: 5<10, ALK: 5<10
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Szociálpedagógus (Social Pedagogue)
Képzés célja: 

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A szociálpedagógia mesterképzési szakon való továbbtanulásra, valamint akkreditált szakirányú továbbképzések folytatására van lehetőség a Karon a szociálpedagógia alapszakon történő diplomaszerzést követően.

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül, összesen 60-100 kredit az alábbiak szerint:

 • szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei
 • társadalomismeret
 • társadalom- és szociálpolitika
 • pszichológia
 • pedagógia
 • jog és jogi igazgatás
 • egészségügyi és egészségtudományi ismeretek
Szakirányok, specializációk: 

A kötelezően választható specializációk:

 • Hátrányos helyzetűekkel végzett szociálpedagógiai tevékenység
 • Digitális segítő módszerek a szociálpedagógiában
Elhelyezkedési területek: 

Az alapszakon végzett hallgatók elhelyezkedhetnek valamennyi típusú gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásban, civil és egyházi szervezeteknél, közigazgatásban gyámügyi és szociális területen, köznevelési intézményekben (pl. iskolai gyermekvédelmi felelős/iskolai szociálpedagógus munkakörben), kollégiumokban, rendőrség ifjúságvédelmi osztályán.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531

E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu

Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (nagy.janka@pte.hu)