Tanító alapszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 200 000 Ft/félév, LK: 200 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.), Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központ (7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b)
Felvételi irányszám
nappali: 1<30; levelező (Pécs): 1<30, levelező (Szekszárd): 1<20
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Tanító
Képzés célja: 

Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

Képzési jellemzők: 

Neveléstudomány mesterképzési szakon és a kar akkreditált pedagógus szakirányú továbbképzésein való továbbtanulás lehetőségét, valamint többféle pedagógus szakvizsgát kínálunk a végzett tanítóknak.

Főbb témakörök: 
 • pedagógia,
 • pszichológia,
 • ének-zene,
 • informatika,
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • társadalomtudomány,
 • természetismeret,
 • technika,
 • életvitel és háztartástan,
 • testnevelés,
 • vizuális nevelés,
 • iskolai szakmai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi területek.

 

Szakirányok, specializációk: 

Gazdag a kötelezően válaszható specializációk sora: Drámajáték, Gyakorlati kommunikáció, Gyógypedagógiai alapismeretek, Idegennyelv-szakmai nyelv, Integrált-inkluzív nevelés, Interkulturális nevelés, Környezeti nevelés-fenntartható fejlődés, Kreatív művészeti kommunikáció.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatalokat várunk.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatantárgy (8) v. egy idegen nyelv (12) (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (11) (oktatási alapismeretek)

Alkalmassági vizsga (fizikai, beszéd és ének-zenei)

Elhelyezkedési területek: 

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Kocsisné Dr. Farkas Claudia (farkas.claudia@pte.hu)