Könyvek

 

A doktori iskola tanárai és volt hallgatói az elmúlt húsz évben több,  mint százötven könyvet írtak és adtak ki.

 

 • Boros János, Immanuel Kant, Budapest, Akadémiai 2022. (második kiadás): https://akademiai.hu/tudomany/filozofia.html?authors=2563
 • Kocsis László, Az igazságalkotás metafizikája, Budapest, L'Harmattan 2016
 • Kocsis László, Az igazság elméletei, Budapest, L'Harmattan 2018
 • Tuboly Ádám, Egység és tolerancia. A logikai empirizmus tudományos világfelfogása, Budapest, MTA, 2018.
 • András Ferenc, A megértés ösvényei, Budapest, Áron, 2020.
 • Szécsi Gábor: Tudat, nyelv, kommunikáció. Vázlatok a kortárs analitikus filozófia problémáiról. Budapest, Áron Kiadó, 1998.
 • Szécsi Gábor: A kommunikatív elme. A nyelvi kommunikáció fogalmi alapjai. Budapest, Áron Kiadó, 2003.
 • Szécsi Gábor: Kommunikáció és gondolkodás. Tanulmány a nyelvi kommunikáció és a mentális világ kapcsolatáról. Budapest, Áron Kiadó, 2007. (második kiadás: Budapest, Áron Kiadó, 2009.)
 • Nyíri Kristóf - Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron Kiadó, 1998.
 • Szabó Tibor - Szécsi Gábor: A filozófia keresztútjain. Tanulmányok Lukács Györgyről. Budapest, MTA Filozófiai Intézet, 1998.
 • Szécsi Gábor: Közélet, közigazgatás, kommunikáció. Bevezetés a közigazgatási kommunikáció elméletébe. Budapest, Önkonet Kiadó, 2011.
 • Karikó Sándor - Szécsi Gábor: Válság és kommunikáció. Budapest, Áron Kiadó, 2012.
 • Szécsi Gábor: Nyelv, média, közösség. Közösségfogalom és nyelvi kommunikáció az információ korában. Budapest, Gondolat Kiadó, 2013.
 • Szécsi Gábor: Média és társadalom az információ korában. Kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2016.
 • Szécsi Gábor: Történet és történelem. Szeged, Belvedere Meridionale Kiadó, 2019.
 • Szécsi Gábor: A történetekbe zárt elme. Adalékok a narrativitás filozófiájához. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2020.
 • Új szemléletű tanulmánykötet a PTE KPVK professzorainak szerkesztésében

 

További könyvek feltöltése következik.