Dr. Bajner Mária

főiskolai tanár
Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék
Telefon: 
74/528-300/1211
Iroda: 
208
Fogadóóra: 
hétfő: 13:30-14:30 - Szekszárd, 208. iroda
Beosztás: 
Erasmus Kari koordinátor
Tudományos társasági és bizottsági tagságok: 
MTA Köztestületi tag
MTA Pécsi Területi Bizottsága Idegennyelvi Szekció tagja
MTA Pécsi Területi Bizottsága Irodalomtudományi Szekció tagja
Modern Filológiai Társaság tagja
Magyar Szociológiai Társaság tagja
Tudományos fokozat: 
PhD
Szakterület: 
Angol mint idegennyelv, Irodalomtudomány, Nyelvészet
Kutatási terület: Childhood education, Language and Gender, Lifelong Learning