Dr. Szabó Ildikó

tudományos főmunkatárs
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Telefon: 
Szekszárd: 74/528-300/1213
Iroda: 
Szekszárd: 208, Pécs: Oktatói Iroda
Fogadóóra: 
hétfő: 11:30-12:30 - Pécs, Kígyós Sándor terem
Tudományos társasági és bizottsági tagságok: 
a Magyar Olvasástársaság, Hunra tanácstagja, korábbi elnöke
az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete Idegennyelvi és Nemzetiségi Tagozatának tagja
a Magyar Akkreditációs Bizottság Pedagógusképzési Bizottságának tagja
a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
Szakterület: 
Írásbeliség, olvasóvá nevelés, össztantárgyi olvasásfejlesztés, idegennyelv-oktatás, két tanítási nyelvű oktatás