Pályázat csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

 

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a hálózatba, mely intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2021. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE PARTNERINTÉZMÉNYE címmel rendelkező intézményeknek nem kell újból pályázniuk, amennyiben a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelnek. Új mentorpedagógus pályázatát benyújthatják, a kiírásban szereplő dokumentumok beküldésével.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. október 30. péntek

 

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa. A pályázat eredményéről 2020 novemberében küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírások és a mellékletek megtalálhatók a Tanárképző Központ  és a PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

PTE Tanárképző Központ

Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

Tel.: (72) 501-500/12433

E-mail: tanarkepzo.kozp@pte.hu

Honlap: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

7100   Szekszárd, Rákóczi út 1. 

Tel.: +36-74/ 528-300/1116

Mobil: +36-30/9362 495

E-mail: mozolai @kpvk.pte.hu

Honlap: http:/https://kpvk.pte.hu/pedagoguskepzo_alkozpont

 

 

 

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE - PÁLYÁZAT

CSECSEMŐ-ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-KÉPZÉS

Pályázati feltételek: a Partnerintézményi kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a csecsemő-és kisgyermeknevelő intézmény

 • amely hallgatókat fogad az Egyetemről a képzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére,
 • amelyben legalább egy fő csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógus dolgozik, aki rendelkezik olyan pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy az ez irányú képzést elkezdte;
 • amennyiben ilyen típusú végzettséggel senki sem rendelkezik, akkor legyen a mentorként működő pedagógusnak legalább felsőfokú végzettsége és minimum 5 év szakmai gyakorlata, valamint rendelkezzen három szakmai ajánlással (amely közül az egyiket az intézmény vezetője adja).

Rendelkezik:

 • a fenntartó hozzájárulásával,
 • intézményi szakmai ajánlattal, mely tartalmazza a szakmai gyakorlati munkára vonatkozó kiajánlásokat (ajánlati adatbázis) az Egyetem számára, és amelyek eligazítást adnak a gyakorlatra jelentkező hallgató számára is annak eldöntéséhez, hogy az adott intézmény milyen szakmai segítséget tud felajánlani gyakorlati tevékenységük teljesítéséhez.

Előnyt jelent, ha az intézmény minősített referenciaintézmény és/vagy módszertani bölcsőde.

Nyilatkozik arról, hogy

 • a fenti kritériumoknak megfelel, vagy azokat a keret-megállapodás megkötésétől számított egy éven belül teljesíti,
 • a partnerintézményi elektronikus adatbázisban adatait az Egyetem közzé teheti,
 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével.

 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A gyakorlatvezető mentorpedagógus rendelkezik

 • olyan pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy az ez irányú képzést elkezdte;
 • vagy legalább felsőfokú végzettséggel és minimum 5 év szakmai gyakorlattal, valamint három szakmai ajánlással (amely közül az egyiket az intézmény vezetője adja).
 • szakmai bemutatkozó anyaggal, mely röviden tartalmazza, mely kompetenciák fejlesztését tudja személyesen a leghatékonyabban támogatni.

 

Nyilatkozik arról,

 • hogy a fenti kritériumoknak megfelel.

Vállalja, hogy

 • kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • részt vesz a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken,
 • munkájáról szakmai bemutatkozó anyagot készít, mely röviden tartalmazza, mely pedagógus kompetenciák fejlesztését tudja a hallgatóval való együttműködésben a leghatékonyabban támogatni,
  • nyilatkozatát, szakmai bemutatkozó anyagát, elérhetőségét az Egyetem partnerintézményi adatbázisban közzé teheti.

 

 

A pályázati kiírás mellékletei: 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (pályázati dokumentumok):

Elektronikusan:

Levélben, a levél tárgyában megjelölve: „PTE Partnerintézménye pályázat- Csecsemő- és kisgyermeknevelő”, a levélhez csatolva az alábbiakat:

Egy db dokumentum PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva), a fájl címében a pályázó intézmény nevének a megjelölésével:

 • Szándéknyilatkozat
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő megbízás(ok)
 • Egyéb igazoló dokumentum a pályázó intézmény szakmai munkájáról

 

Legalább egy fő gyakorlatvezető csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógus pályázata PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva,) a fájl címében a csecsemő-és kisgyermeknevelő pedagógus nevének a megjelölésével, több pályázó esetében külön-külön PDF:

 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő pedagógus szakmai bemutatkozó anyaga
 • Tanúsítvány másolat a szükséges végzettségről
 • Ha a pályázó csecsemő-és kisgyermeknevelő pedagógus olyan pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel nem rendelkezik, de felsőfokú végzettség és legalább 5 év szakmai gyakorlat birtokában van:
 1. Felsőfokú végzettség igazolása
 2. Legalább 5 év kiemelkedő szakmai gyakorlat vezetői igazolása
 3. Három szakmai ajánlás

 

Word (.doc vagy .docx) kiterjesztésben (aláírások nélkül)

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő megbízás(ok)

 

A pályázati dokumentációt elektronikus úton a mozolai@kpvk.pte.hu címre kérjük elküldeni. 

 

Melléklet: