Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv Fejlődési Kutatócsoport

Kutatási területek:

Kutatócsoportunk elsősorban a gyermekek és fiatalok nyelvi és kommunikációs képességek fejlődésének sajátosságait vizsgálja. Kutatási profilunk legfőképp a korai évek és a kisiskoláskor tipikus és atipikus nyelvi jellemzőit tanulmányozza, továbbá elhivatott abban, hogy módszertani és terápiás eljárásokat dolgozzon ki az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztésére. Emellett célunk még, hogy vizsgálataink összefüggést keressenek a kognitív fejlődési vonalakkal is mint a figyelem, az emlékezet és a végrehajtó funkciókkal. Vizsgálataink széleskörű, interdiszciplináris területeket érintenek, így kitérnek a neurolingvisztika, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kognitív nyelvészet és a kontaktnyelvészet területeire és kapcsolatokat keresnek a fejlődési faktorokkal.

 

Magunkról »

Aktuális kutatások »

Kutatási eredmények »

Kutatási műhely »

 

Kapcsolat

Kutatócsoport vezető:

Dr. Györkő Enikő
Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.
Iroda: 205
telefon: 30/354-80-57, 74/528-300 1216
email: gyorkoe@gmail.com

 

Kutatócsoport titkár:

Dr. Boronkai Dóra
Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.
Iroda: 211
telefon: 30/848-64-45, 74/528-300 1213
email: doriboronkai@gmail.com