Tájékoztató a záróvizsgára való jelentkezéshez

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 61. § (1) bekezdése alapján a hallgató tanulmányait a felsőoktatási szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.

A záróvizsga-időszakok beosztását tanévenként a Kari Tanács határozza meg, a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében 

a pedagógusképzés képzési területhez tartozó szakok esetén 2024. június 5-től 2024. június 14-ig,

míg a NEM pedagógusképzés képzési területhez tartozó szakok esetében 2024. június 10-től 2024. június 14-ig tart.

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 61. § (6)-(7) bekezdései alapján a záróvizsgára a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig, írásban, a Tanulmányi Osztálynál, vagy a TR-en keresztül az a hallgató jelentkezhet, aki végbizonyítványát várhatóan legkésőbb a záróvizsgája kezdetéig megszerzi, vagy megszerezte. A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki a végbizonyítványt (abszolutóriumot) az Egyetemen megszerezte.

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 61. § (8) bekezdése alapján a hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (két éven belül abszolutóriumot szerzett) jelölt a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 61. § (4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott térítési díj, azaz 15.000 Ft megfizetése mellett jelentkezhet, illetve vehet részt a záróvizsgán, feltéve, hogy végbizonyítványát az Egyetemen szerezte. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére a záróvizsgadíj befizetésének módja: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kiírni és befizetni (Pénzügyek/Befizetés/Tétel kiírás, majd befizetés). További befizetési módok: https://kti.pte.hu/hu/befizetesi-modok

 

 

A záróvizsgára való jelentkezés online történik az alábbi linken keresztül: 

A jelentkezés megkezdéséhez bejelentkezés szükséges:

 

Határidő a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében:

  • alapképzés és mesterképzés esetén: 2024. április 26., 24 óra
  • szakirányú továbbképzés esetén: 2024. május 10., 24 óra

 

További Információk: Szakdolgozat / diplomadolgozat készítésével és leadásával kapcsolatos tájékoztató