Szakdolgozat / diplomadolgozat készítésével és leadásával kapcsolatos tájékoztató

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 59. § (8) bekezdése értelmében a záróvizsgát tenni kívánó hallgató a szakdolgozatát/diplomadolgozatát az Egyetem által meghatározott elektronikus formában a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül nyújtja be/tölti fel. Továbbá a kari szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutató alapján 1 oldalas nyomtatással, egy darab fűzött példányt az Intézeti Titkárságon (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1., II. emelet 226-os iroda) lead.

A 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében a Tanév rendje szerint a szakdolgozat/diplomadolgozat leadási/feltöltési határidő:

  • alapképzés és mesterképzés esetén: 2024. április 26., 24 óra
  • szakirányú továbbképzés esetén: 2024. május 10., 24 óra

 A szakdolgozat feltöltése a Hallgatói WEB-en, a Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/Szakdolgozat feltöltése menüponton történik. lsd. segédlet

Szakdolgozat/diplomadolgozat késedelmes leadása:

A TVSZ 59. § (10) bekezdésében foglalt alapján a szakdolgozat/diplomadolgozat leadási határidejét kérelemre – a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj, azaz 1500 Ft/nap befizetés mellett – a szakfelelős legfeljebb egy héttel meghosszabbíthatja. A szakdolgozat/diplomadolgozat késedelmes benyújtása esetén, a késedelmi díjat a hallgató a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben tudja kiírni és befizetni (Pénzügyek/Befizetés/Tétel kiírás, majd befizetés). További befizetési módok: https://kti.pte.hu/hu/befizetesi-modok

A késedelmes leadás iránti kérelmet legkésőbb a szakdolgozat/diplomadolgozat leadási határideje előtt 5 munkanappal a szakfelelős felé kell benyújtani a szakdolgozat készítési útmutató 8. számú mellékletében, illetve a diplomadolgozat készítési útmutató 9. számú mellékletében szereplő nyomtatványon.

További fontos információ:

 

A kötelezően feltöltendő mellékleteket a kitöltést és aláírást követően a szakdolgozat/diplomadolgozat végére szükséges beilleszteni. A nyomtatványok a kari szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatóban, illetve az alábbi linken érhetők el.

 

Az elektronikusan leadandó példány kötelező melléklete:

  • plágium nyilatkozat (szakdolgozat készítési útmutató 5. sz. melléklet, diplomadolgozat készítési útmutató 6. sz. melléklet)
  • konzulensi nyilatkozat (szakdolgozat készítési útmutató 6. sz. melléklet, diplomadolgozat készítési útmutató 7. sz. melléklet)
  • hozzáférhetőségi nyilatkozat (szakdolgozat készítési útmutató 9. sz. melléklet)

 

Nyomtatott példányba kötelezően befűzendő melléklet:

  • plágium nyilatkozat (szakdolgozat készítési útmutató 5. sz. melléklet, diplomadolgozat készítési útmutató 6. sz. melléklet)
  • hozzáférhetőségi nyilatkozat (szakdolgozat készítési útmutató 9. sz. melléklet)

 

Nyomtatott példánnyal kötelezően leadandó melléklet:

  • konzulensi nyilatkozat (szakdolgozat készítési útmutató 6. sz. melléklet, diplomadolgozat készítési útmutató 7. sz. melléklet)

 

Opcionálisan, igény szerint leadandó elektronikusan és befűzendő nyomtatott formában melléklet:

  • titkosítási kérelem (szakdolgozat/ készítési útmutató 7. sz. melléklet, diplomadolgozat készítési útmutató 8. sz. melléklet)

 

 

Jelentkezés a záróvizsgára: Tájékoztató a záróvizsgára való jelentkezéshez

Archívum