Pedagógus szakvizsga - gyakorlatvezető óvodapedagógus

magyar
Jelentkezési határidő: 
vasárnap, június 30, 2019

 

Pótjelentkezés: 2019. augusztus 15.

Gyakorlatvezető óvodapedagógus

Pedagógus szakvizsga modul

3. - 4. félév

 

Képzési idő: összesen 4 félév - ebből a modul 2 félév

Kreditszám:  120 (65 + 55) kredit

Képzési forma: levelező

Képzés helye: Pécs, Szekszárd

Képzési költség: 170.000 Ft/félév

 

Jelentkezési lap

(A jelentkezési lapokat a PTE BTK-ra kell benyújtani a honlapon leírtaknak megfelelően)

 

Jelentkezéshez szükséges a kitöltött Jelentkezési lap és a diploma (oklevél) másolata.

Beküldhető postai úton: PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6. és elektronikusan is: knipl.maria@pte.hu

A képzés koordinátora: Darányiné Knipl Mária

A képzés honlapja a PTE BTK oldalán »

Tájékoztató levél a képzésről »

 

Gyakorlatvezető óvodapedagógus modul (3.-4. félév)

A képzési modul tanterve »

 

A modul célja:

A mentorálás folyamatának tudatos megalapozása az elmélet és jó gyakorlat segítségével. A mentorálás kultúrájának színesítése, bővítése és elterjesztése azokban az óvodákban, ahol hallgatóink feltehetően külső gyakorlatukat töltik, valamint ahol óvodapedagógus jelöltek töltik gyakornoki idejüket. A képzés minden eleme törekszik arra, hogy hozzájáruljon a leendő mentorok korszerű szerepértelmezéséhez, továbbá, hogy a résztvevők ismerjék fel a reflexió jelentőségét a támogatásban és saját munkájukban, legyenek tisztában annak módszertanával, alkalmazási lehetőségeivel. Emellett célunk a német nemzetiségi óvodákban dolgozó kollégák német nyelvi szókincsének növelése, fejlesztése, szakszókincsük és módszertani kultúrájuk modernizálása, az integrált-inkluzív szemlélet elterjesztése a speciális helyzetben levő gyerekek adaptív és hatékony ellátása érdekében az óvodában.

 

Elsajátítandó kompetenciák, ismeretek:

A résztvevő pedagógusok ismerjék meg a mentorálás fogalmát, célját, lehetőségeit, a hozzá kapcsolódó speciális módszereket. Sajátítsák el az alapvető ismereteket és a bemutatott módszereket, technikákat, és legyenek képesek alkalmazni őket a gyakorlatban. Legyenek képesek ezek alkalmazására a hallgatókkal való munkájukban. Tudják német nyelven vezetni a tervezés és értékelés folyamatát a német nemzetiségi modul képzésében résztvevő hallgatók. Továbbá tudják a jó gyakorlat során szerzett ismereteiket alkalmazni a saját gyakorlatukban a  jelöltekkel. Váljanak nyitottá a hallgatókat segítő módszerek megismerésére és az alkalmazásához szükséges módszertani ismeretek megszerzésére, kipróbálására, a szakmai kapcsolattartási formák kiépítésére és fenntartására. A szakirányú továbbképzés során az ismeretszerzés gyakorlathoz kötött, a pedagógiai módszerek, eljárások, megismerése, elsajátítása változatos formában történik.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallgatók köznevelési intézményben történő egyéni gyakorlatának mentori feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az  intézményvezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. Munkáját a pedagógusi kompetenciák magas szintű és tudatos alkalmazása kell, hogy jellemezze, illetve emellett a mentornak képesnek kell lennie a pedagógusképzés követelményeiben megkívánt szakmai képességek fejlesztésére is. Ugyanez a tudatosság szükséges a hallgatók tapasztalatszerző munkájának az irányításához, elemzéséhez és értékeléséhez is, amely a hallgatók tapasztalati tanulásának hatékonyságát valamint a gyakorlati képzés, illetve a pályakezdők beilleszkedésének az eredményességét szolgálja.

Helyszín: 
Pécs és Szekszárd
Képzés feltétele: 
óvodapedagógus szakos diploma vagy óvodapedagógus szakos diploma német nemzetiségi szakirány
A modul felvételének feltétele 5 év óvodai gyakorlat
Kapcsolattartó: 
Lévai Andrea
06-74/528-300 (1130)
Karácsonyi Dóra
06-74/528-300 (1111)
Schmieder Réka
72/501-500 (22531)