Hallgatói pályázatok

PÁLYÁZAT a megüresedett állami ösztöndíjas hely betöltésére

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2024/2025-ös tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven fut tovább.

SZINAPSZIS+ Mentorprogram

A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba.

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program

A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.  

Tudományos Diákköri Munka 2024. tavasz

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: KPVK) pályázatot hirdet ,,Tudományos Diákköri Munka 2024. tavasz" nevű ösztöndíj elnyerésére.Az ösztöndíj célja a TDK munkában résztvevő hallgatók kutatási munkájának támogatása, ösztönzése.

Tudományos Diákköri Munka 2024. ősz

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: KPVK) pályázatot hirdet ,,Tudományos Diákköri Munka 2024. ősz" nevű ösztöndíj elnyerésére.  Az ösztöndíj célja a TDK munkában résztvevő hallgatók kutatási munkájának támogatása, ösztönzése.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - 2024/2025-ös tanév

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2024/25-es tanvére is kiírta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére egy tanév időtartamára, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismerése és az elért eredményük fenntartásának támogatása.

Oldalak