Kultúratudományi Szemle

Kultúratudományi Szemle (angol címe: Cultural Science Review) a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara gondozásában megjelenő tudományos folyóirat. A folyóirat kultúratudományi, pedagógiai, filozófiai, művelődés- és eszmetörténeti témájú cikkek, tanulmányok, vitaanyagok és könyvismertetések megjelentetésével kínál szakmai fórumot az egyetemes és magyar kultúra történetével, helyzetével, jövőjével, a napjainkat jellemző kulturális értékváltásokkal és a kortárs pedagógiai irányzatokkal foglalkozó kutatók számára.

A szerkesztők reményei szerint a folyóirat egyúttal egy új, nyitott szellemiségű, szakmai műhely alapjává is válik az elkövetkező időszakban teret adva a kultúrával kapcsolatos különböző irányú megközelítéseknek. A negyedévente megjelenő periodika magyar és idegen nyelvű publikációk közlésével kíván rávilágítani a kultúratudomány sokszínűségére, a hazai és nemzetközi kutatási trendek sajátosságaira, a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek eredményeire, a kultúrával kapcsolatos interdiszciplináris kutatások főbb irányaira.

 

ISSN 2676-9158

 

Szerzőinknek

Impresszum

Kultúratudományi szemle 2019/1. (1. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2019/2. és 3. (1. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2020/1. (2. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2020/2 és 3. (2. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2021/1. (3. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2021/2. (3. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2021/3. (3. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2021/4. (3. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2022/1-2. (4. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2022/3-4. (4. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2023/1. (5. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2023/2-3. (5. évfolyam)

Kultúratudományi szemle 2023/4. (5. évfolyam)

 

Archívum