Gyógypedagógia alapszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 275.000 Ft/félév, LK: 275.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
ANA: 5<10, ANK: 5<15, ALA: 5<15, ALK: 5<10
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Gyógypedagógus
Képzés célja: 

Olyan gyógypedagógiai tudással rendelkező szakemberek felkészítése, akik alkalmassá válnak speciális beszéd-, nyelvi-, és tanulási zavar, illetve értelmi képességek zavarainak fejlesztésére, korrekciójára. A szakterületen elsajátított gyógypedagógiai tudással és gyakorlati tapasztalattal képessé válnak a választott szakirányon a sérült gyermekek, fiatalok, vagy felnőtt személyiségek szakszerű szűrésére, megsegítésére, komplex fejlesztésére, nevelésére és oktatására, illetve rehabilitációjára, habilitációjára. A megszerzett tudásuk gyógypedagógiai és több más tudományterület ismereteire épül, amely a gyógyító pedagógia mellett korszerű pszichológiai, szociológiai, pedagógiai és orvostudományi szaktudáson alapul.

Főbb témakörök: 
  • Társadalomtudományi ismeretek (nevelés és oktatáselmélet, pszichológia, élettani ismeretek, jogi és informatikai ismeretek)
  • Gyógypedagógiai alapismeretek (gyógypedagógia történet, gyógypedagógiai pszichológia, gyógypedagógiai vizsgálatok, ellátórendszer és intézményei, oktatás a gyógypedagógiában)
  • Logopédiai specifikációk (pszicholingvisztika, beszédszervek és működésük, beszédhibák vizsgálata és terápiája, kiegészítő terápiák mint autogéntréning, lovasterápia, zeneterápia)
  • Tanulásban akadályozottak pedagógiája specifikációk
Szakirányok, specializációk: 

Logopédia szakirány

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy bármely idegen nyelv v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

Nyilatkozat a gyógypedagógia alapképzési szakra jelentkezők egészségi állapotáról

Gyógypedagógia alapszak logopédia szakirány előzetes képességfelmérése, az első évfolyam második félévében

Elhelyezkedési területek: 

Elsősorban különböző életkorú gyermekeket nevelő köznevelési intézményekben, mert a gyógypedagógus a korai fejlesztés mellett képzett az óvodás-, iskolás-, és serdülő fiatalok, illetve az gyógypedagógiai tevékenységre szoruló felnőttek ellátására. A gyógypedagógus az integrált/inkluzív köznevelési és esetenként felsőoktatási környezetben folyó korrekciós tevékenysége mellett tanácsadói, tanulást és életvezetést támogató feladatot is végez.

Emellett alkalmasak pedagógiai szakszolgálatok sokoldalú diagnosztikai és fejlesztő munkájának elvégzésére, így a szakmai szolgáltató hálózatokban is lehetőség van munkavállalásra. Ezen felül az egészségügyi, rehabilitációs intézmények (kórházi osztályok), gyermek- és ifjúságvédelmi és ellátórendszerek is várják a gyógypedagógusok jelentkezését. Továbbá az elhelyezkedésük állami, egyházi és civil fenntartású intézmények körében egyaránt lehetséges, adott intézményben foglalkoztatva, vagy utazó gyógypedagógusként több helyen egyszerre alkalmazva.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Györkő Enikő (gyorko.eniko@pte.hu)