Gyógypedagógia alapszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 270.000 Ft/félév, LK: 250.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BsC
A képzés helyszíne(i)
PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
ANA, ANK: 13 < 25; ALA, ALK: 7 < 30
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Gyógypedagógus
Képzés célja: 

Olyan gyógypedagógiai tudással rendelkező szakemberek felkészítése, akik alkalmassá válnak speciális beszéd-, nyelvi-, és tanulási zavar, illetve értelmi képességek zavarainak fejlesztésére, korrekciójára. A szakterületen elsajátított gyógypedagógiai tudással és gyakorlati tapasztalattal képessé válnak a választott szakirányon a sérült gyermekek, fiatalok, vagy felnőtt személyiségek szakszerű szűrésére, megsegítésére, komplex fejlesztésére, nevelésére és oktatására, illetve rehabilitációjára, habilitációjára. A megszerzett tudásuk gyógypedagógiai és több más tudományterület ismereteire épül, amely a gyógyító pedagógia mellett korszerű pszichológiai, szociológiai, pedagógiai és orvostudományi szaktudáson alapul.

Főbb témakörök: 
  • Társadalomtudományi ismeretek (nevelés és oktatáselmélet, pszichológia, élettani ismeretek, jogi és informatikai ismeretek)
  • Gyógypedagógiai alapismeretek (gyógypedagógia történet, gyógypedagógiai pszichológia, gyógypedagógiai vizsgálatok, ellátórendszer és intézményei, oktatás a gyógypedagógiában)
  • Logopédiai specifikációk (pszicholingvisztika, beszédszervek és működésük, beszédhibák vizsgálata és terápiája, kiegészítő terápiák mint autogéntréning, lovasterápia, zeneterápia)
Szakirányok, specializációk: 

Logopédia szakirány

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Pedagógusképzés képzési terület

A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Választható érettségi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) és biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek

A képzési területen választható ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy:

pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Jelentkezés: www.felvi.hu

Elhelyezkedési területek: 

Elsősorban különböző életkorú gyermekeket nevelő köznevelési intézményekben, mert a gyógypedagógusok a korai fejlesztés mellett képzett az óvodás-, iskolás-, és serdülő fiatalok, illetve az gyógypedagógiai tevékenységre szoruló felnőttek ellátására szakosodnak. A gyógypedagógusok az integrált/inkluzív köznevelési és esetenként felsőoktatási környezetben folyó korrekciós tevékenységük mellett tanácsadói, tanulást és életvezetést támogató feladatot is végeznek.

Emellett alkalmasak pedagógiai szakszolgálatok sokoldalú diagnosztikai és fejlesztő munkájának elvégzésére, így a szakmai szolgáltató hálózatokban is lehetőség van munkavállalásra. Ezen felül az egészségügyi, rehabilitációs intézmények (kórházi osztályok), gyermek- és ifjúságvédelmi és ellátórendszerek is várják a gyógypedagógusok jelentkezését. Továbbá az elhelyezkedésük állami, egyházi és civil fenntartású intézmények körében egyaránt lehetséges, adott intézményben foglalkoztatva, vagy utazó gyógypedagógusként több helyen egyszerre alkalmazva.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu és tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu