Szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 200 000 Ft/félév, LK: 200 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
FOKSZ
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
FNA, FNK, FLK: 5<5, FLA: 5<15
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens (Viticulture and Enology Engineer Assistant)
Képzés célja: 

Olyan korszerű szőlész-borász menedzser szemlélettel rendelkező szakemberek képzése, akik jártasak a szőlőtermesztésben és a borászati műveletek alkalmazásában. Magas szintű elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni. 

A végzettek alkalmasak: a szőlőnövények telepítésére/ültetésére, szakszerű ápolási munkáinak végzésére, minőségi termékek előállítására és forgalmazására, ezen feladatok irányítására, a szőlőfeldolgozás, mustkezelés, erjesztés és borkezelési folyamatok, technológiák irányítására, ellenőrzésére, korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló vállalkozás alapítására; a munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok ellátására, környezettudatos magatartás formálására, a vállalkozás ügyviteli feladatainak ellátására, szakmai kapcsolat létesítésére és ápolására.  

Képzési jellemzők: 

Szakmai gyakorlat: negyedik félévben 560 óra; (részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra).

A képzés külső helyszínei: A képzés sajátosságából adódóan egyes tanórák helye külső helyszínen, szőlőültetvényekben, pincészeteknél, laborokban lesz.

Beszámítandó kreditek továbbtanulás esetén: A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

Főbb témakörök: 

Agrárgazdaságtan; Munkavédelem, Kémiai alapismeretek a borászatban; Vidékfejlesztés és kultúrtáj-védelem;A szőlőtermesztés és borászat története és földrajza; Bevezetés a közgazdaságtanba; vállalati gazdaságtan; Marketing; Mikrobiológiai alapismeretek a borászatban; Élelmiszerbiztonsági és minőségügyi ismeretek, Szőlőfajták ismerete; Szőlőtermelés ökológiai és biológiai alapjai; Szőlőfeldolgozás munkafolyamatai, eszközei; Borászati mikrobiológia; Borpiaci ismeretek; Magyarország borrégiói; Borok érzékszervi értékelése; Üzleti tervezés; Borászati technológiák; Szőlőművelési módok, Ápolási munkák; Borgasztronómia, Vendéglátás a borosgazdánál 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Elhelyezkedési területek: 

A végzettek elhelyezkedhetnek szőlőtermesztéssel, borászattal valamint az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó vállalatoknál.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):          

 • Élelmiszer-ipari technikus          
 • Mezőgazdasági technikus          
 • Minőségbiztosítási technikus          
 • Munka- és termelésszervező          
 • Oktatási asszisztens          
 • Szőlő-, gyümölcstermesztő          
 • Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Vas-Guld Zsuzsanna (vas-guld.zsuzsanna@pte.hu)