Mesterképzések

A képzés célja:

Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek szervezetek, vállalatok számára szakszerű segítséget nyújtani. A képzésben a tanácsadással kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek elsajátítása mellett a tervezés, stratégiaalkotás, a változásmenedzsment, a személyzeti munka és az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit  és technikáit ismerhetik meg a hallgatók.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szervezet- és szociálpszivhológia e területhez illeszkedő speciális ismereteire is. Az európai tendenciákkal összhangben hangsúlyt kap a pályaorientáció, a pályalélektan és az életúttervezés. a gyakorlati jellegű ismeretek körében kiemelhető a tanácsadói és a konfliktuskezelési készségek fejlesztése, illetve nagy hangsúlyt kapnak a tanácsadási módszerek.

A tantervben követelményként jelenik meg szakmai gyakorlat elvégzése, ahol az elméletben tanultak kipróbálására, elmélyítésére  kerülhet sor.