Tanévkezdési információk

Tanévkezdési információk

2023/2024-es tanév

 

 

Kedves Elsőéves Hallgató!

Üdvözlünk a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon!

Köszönjük, hogy intézményünket választottad. Egy új korszak kezdődik most az életedben, amellyel megalapozhatod a jövődet, és életre szóló élményeket is szerezhetsz. 

Mi mindent megteszünk azért, hogy sikeres lehess tanulmányaidban, de neked is dolgoznod kell ezért.

Az évkezdéssel és az egyetemi élettel kapcsolatos információkat e-mailben is megkapod, de ezen az oldalon is összegyűjtjük, hogy minél hamarabb és könnyebben tájékozódhass.

Az információkat folyamatosan töltjük fel, ezért érdemes többször visszalátogatnod oldalunkra.

Tanulmányaidhoz sok sikert kívánunk!


 • Tanévnyitó ünnepség
 • Tanulmányi információk
  • Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer
  • Beiratkozás
   • Lépések
   • Határidők
   • Hallgatói képzési szerződés
  • Tanév Rendje
  • Mintatantervek
  • Órarend
  • Tantárgyfelvétel
   • Határidők
   • Kreditelismertetés
 • Diákigazolvány
 • Pénzügyek
  • Befizetési információk, határidők
  • Bankszámlaszámok
 • Szabályzatok
 • Nyomtatványok
 • Hivatalos adataink, elérhetőségeink

 


 

Tanévnyitó ünnepség

A félévet tanévnyitó ünnepség keretében, Szekszárdon 2023. szeptember 4-én, 11 órakor nyitjuk meg. A pécsi első éves hallgatóknak és valamennyi felsőbb éves hallgatónak a szekszárdi tanévnyitó ünnepségen való részvétel nem kötelező, de szeretettel várjuk őket.

Pécsett 2023. szeptember 5-én 11 órakor köszönti a felvett hallgatókat Dékán úr és a Kar vezetése, amelyen az első éves nappali tagozatos hallgatóknak kötelező megjelenni.

Mindkét helyszínen a tanévnyitókat követően kerül sor az orientációs programokra. Bemutatkozik a Tanulmányi Hivatal és a szakfelelősök röviden ismertetik az adott szakot.

Az oktatás felsőbb éveseknek 2023. szeptember 4-én, hétfőn kezdődik jelenléti formában.

FIGYELEM! DÉKÁNI SZÜNET: (valamennyi hallgatóra vonatkozik)

A tanévnyitó ünnepség és a dékáni köszöntő, valamint az orientációs programok alatt dékán úr szünetet rendel el az adott képzési helyszínen:

Szekszárdon: 2023. szeptember 4. hétfő 11:00 – 13:00 között,

Pécsett: 2023. szeptember 5. kedd 11:00 – 13:00 között.

Az elsőéves szekszárdi nappali tagozatos hallgatóknak az oktatás 2023. szeptember 4-én, az orientációs programot követően kezdődik (amennyiben délelőtt lenne órarendi órája, az még szeptember 4-én nem lesz megtartva)

Az elsőéves pécsi nappali tagozatos hallgatóknak az oktatás 2023. szeptember 4-én már elkezdődik, szeptember 5-én, az orientációs programot követően kezdődik (amennyiben délelőtt lenne órarendi órája, az szeptember 5-én nem lesz megtartva).

A levelező tagozatos hallgatóknak a Tanévnyitó Ünnepségen való részvétel nem kötelező!


Tanulmányi információk

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

A Pécsi Tudományegyetem a hallgatók adatainak nyilvántartásához, a tanulmányi eljárások szervezéséhez a Neptun tanulmányi rendszert használja.

A tanulmányi rendszer segítségével közvetlenül, online módon tájékozódhatsz a tanulmányaiddal kapcsolatos feladatokról, a nyilvántartott adataidról, a vonatkozó pénzügyi információkról, egyben részt veszel a tanulmányaiddal kapcsolatos eljárások elvégzésében.

A Központi Tanulmányi Iroda által küldött levélben kapod meg a belépéshez szükséges Neptun azonosító kódod, egyúttal tájékoztatást is kapsz a jelszó igénylés módjáról, amit az alábbi felületen tudsz elvégezni: https://password.pte.hu

A rendszert a https://neptun.pte.hu internetcímen találod meg, ahol a kiválasztott menüpontok segítségével tájékozódni tudsz a rendszer működésével, kezelésével kapcsolatban. A belépéskor a Neptun hallgató ikont kell választanod.


Beiratkozás

Ahhoz, hogy megkezdhesd a tanulmányaid, hallgatói jogviszonyt kell létesítened.

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

Felhívjuk szíves figyelmed arra, hogy a TVSZ 15. § (5) bekezdése értelmében beiratkozási kötelezettségednek a 2023/2024-es tanév őszi félévében kell eleget tenned.
Amennyiben ezt idén ősszel elmulasztod, a felvételi határozatod érvényét veszti, így beiratkozni csak új felvételi eljárást követően lesz lehetőséged.

Tájékoztatunk ugyanakkor arról is, hogy amennyiben tanulmányaid a beiratkozás félévében szüneteltetni kívánod, arra a TVSZ 22. §-ában foglaltak szerint, az ott meghatározott esetekben van lehetőséged. Kérjük, ebben az esetben is tanulmányozd a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot.
https://adminisztracio.pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok

Lépések, képzési szerződés, határidők

A http://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet felületen minden szükséges információt megtalálsz, ami a sikeres beiratkozáshoz szükséges, de az alábbiak ismerete kiemelten fontos:

 • A böngészőben engedélyezd a felugró (pop-up) ablakokat!
 • Beiratkozni csak a megadott beiratkozási időszakban lehet.
 • A beiratkozási lap aláírásával az állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgató nyilatkozik a képzés sajátos feltételeinek tudomásul vételéről.
 • A sajátos feltételekről az Oktatási Hivatal tájékoztatást küld, valamint a tájékoztató elolvasható a oldalon is.
 • Az elektronikusan kitöltött űrlapot (beiratkozási lapot) a mentést követően nyomtasd ki, és aláírva add postára vagy személyesen nyújtsd be a kari Tanulmányi Hivatalba, mivel beiratkozása e nélkül nem érvényes.
 • Amennyiben önköltséges finanszírozási formában nyertél felvételt, a beiratkozásod abban az esetben lesz érvényes, ha a hallgatói képzési szerződést két példányban, aláírva eljuttatod a KPVK Tanulmányi Hivatalába.
 • Az aláírt beiratkozási lap mellett a felvi.hu-ra feltöltött bizonyítványaid másolatát (érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, oklevél) személyi igazolványod, lakcímkártyád, TAJ és adókártyád másolatát is kérjük megküldeni vagy személyesen behozni.

A beiratkozási lap beküldési címe:

PTE-KPVK Tanulmányi Hivatal 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.
Pécsi Képzési hely esetén: PTE-KPVK 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Személyesen:

Beiratkozni Szekszárdon 2023. augusztus 22. napjától 2023. szeptember 3. napjáig lehet, ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig 8 órától 12 óráig.

Beiratkozni Pécsett 2023. augusztus 22. napjától 2023. szeptember 3. napjáig lehet, ügyfélfogadási időben.


Tanév Rendje

Az Egyetem, illetve a Kar a tanév/félév(ek) időbeosztását az aktuális tanulmányi időszak előtt közzéteszi.

A Tanév Rendje
https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/tanev_rendje_202324_kt_hatarozattal.pdf
a félév leglényegesebb eseményeit, illetve az azokhoz kapcsolódó dátumokat, időpontokat, határidőket tartalmazza.
Az időbeosztás a félév megkezdése előtt még változhat, félév közben csak rendkívüli esetben és nyomós indokkal módosulhat.
Kiemelten fontos az eseményekhez és teendőhöz kapcsolódó határidők betartása, határidőn túli ügyintézésre nincs lehetőség.


Mintatantervek

A felveendő/felvehető tárgyak a szakok mintatantervében
https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok
tekinthetők meg, és a Neptun tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek.


Órarend

Az egyetemi oktatásban az órarendek a Neptun tanulmányi rendszerben érhetők el a Tanulmányok  > Órarend > Intézményi órarend” útvonalon.


Tantárgyfelvétel

A tantárgyfelvételi időszakban a beiratkozás után kell a Neptunban a félév tantárgyait/kurzusait felvenned. A felveendő/felvehető tárgyak a szakok mintatantervében https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok tekinthetők meg, és a Neptun tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek.

Bár már az első félévben lehetőség nyílik „egyéni tanrend” [ld. TVSZ 41. § (2) bekezdés, de vö. a kedvezményes tanulmányi renddel, TVSZ. 46. §!] alkalmazására, javasoljuk, hogy az első félévben még kövesd inkább a mintatanterv által jelzett irányt.

A tantárgyfelvétel 2023. augusztus 28. napján kezdődik, és 2023. szeptember 17. napján 23:59 órakor zárul!

A tantárgyfelvétel zárása után, tehát 2023. szeptember 17. napját követően kérjük, ellenőrizd a felvett tárgyaid a Neptun tanulmányi rendszerben!
Panasszal, módosítási kérelemmel a zárást követő 8 munkanapon belül élhetsz, azt követően módosításra nincs lehetőség!

Kreditelismertetés

Ha voltál már korábban felsőoktatási intézmény hallgatója, az ott teljesített tárgyakat befogadtathatjuk/elismertethetjük a jelenleg folytatott képzésedben, ha a korábban teljesített tárgy tematikája legalább 75%-ban megegyezik a jelen képzésben felvett tárgy tematikájával.
Bővebb információkért tanulmányozd a PTE TVSZ 54-55. és 55/A. §-át.

A korábban hallgatott tárgyak elismertetése nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok

Beadási határidő: 2023. szeptember 15.


Diákigazolvány

Beiratkozott, aktív hallgatóként jogosult leszel diákigazolványra.

Az igénylés teljes menetéről a https://kti.pte.hu/hu/diakigazolvany-ugyintezes-0 oldalon találsz tájékoztatást.


Pénzügyek

Befizetési információk, határidők

Amennyiben költségtérítéses formában nyertél felvételt, lehetőséged van a félévre megállapított költségtérítés/önköltséget legfeljebb három részletben befizetni.

Ebben az esetben tanulmányid csak úgy tudják megkezdeni, ha az első részletet, a teljes költségtérítés/önköltség 40%-át, az Egyetem számlájára legkésőbb 2023. augusztus 20-ig befizeted.
A második részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30%-a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben október 15.
A harmadik részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30%-a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben november 15.
A költségtérítés befizetésének késedelme esetén az intézmény késedelmi díjat számol fel.

A hallgatói pénzügyekről a Központi Tanulmányi Irodától (KTI) kérhető tájékoztatás.

Befizetési módok, bankszámlaszámok

A befizetési módokkal kapcsolatban az alábbi oldalon találsz tájékoztatást:
https://kti.pte.hu/hu/befizetesi-modok

 


Szabályzatok

Ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetemen az előtted álló lehetőségeket a lehető legjobban kihasználd, elengedhetetlenül szükséges a hatályos egyetemi szabályzatok ismerete.

A hallgatók jogairól és kötelezettségeiről a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából, míg a képzések általános pénzügyi vonatkozásairól – az ösztöndíjakról, a kollégiumról és a költségtérítéses képzések költségtérítésének, önköltségének megfizetési rendjéről – a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatából tájékozódhatsz.
A szabályzatok hatályos változatát a https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-nyomtatvanyok
címen találod meg.

Kérjük, a fenti szabályzatokat szíveskedj áttanulmányozni, mert a beiratkozásakor arról is nyilatkozol, hogy megismerted és tudomásul vetted a fenti szabályzatokban foglaltakat.

 

 

 

Nyomtatványok

A tanulmányaiddal kapcsolatos feladatokhoz, beadványokhoz, kérvényekhez esetenként szükséged lehet űrlapokra, nyomtatványokra, melyeket az alábbi oldalról tudsz letölteni:
https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok

 

 

 

Hivatalos adataink, elérhetőségeink

Intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem
Intézmény címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Intézményi azonosító: FI 58544
Intézmény weboldala: https://pte.hu
Kar neve: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Kar címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi Képzési Központ címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Kar weboldala: https://kpvk.pte.hu/hu
Kar szekszárdi központi telefonszám:      +36 (74) 528-300
Pécsi Képzési Központ telefonszáma:     +36 (72) 501-500
Tanulmányi Hivatal telefonszáma:                        +36 (74) 528-300/1122 (Szekszárd)
                                                                       +36 (74) 528-300/1120 (Szekszárd)
                                                                       +36 (72) 501-500/22512 (Pécs)

A mellékszámok tárcsázhatók, vagy rövid várakozást követően a központ kapcsolja.
A mellékek számai a PTE honlap „Telefonkönyv” https://tk.pte.hu menüjében érhetők el.

A KPVK szervezeti egységei, és az adott szervezeti egységen belül az oktatók elérhetőségei: https://kpvk.pte.hu/szervezet