Tanévkezdési információk

Tanévkezdési információk

- 2022/2023-as tanév -

 

A félévet Tanévnyitó Ünnepség keretében, Szekszárdon 2022. szeptember 5-én, 10 órakor nyitjuk meg. A pécsi első éves hallgatóknak és valamennyi felsőbb éves hallgatónak a szekszárdi Tanévnyitó Ünnepségen való részvétel nem kötelező, de szeretettel várjuk őket.

Pécsett 2022. szeptember 6-án 10 órakor köszönti a felvett hallgatókat Dékán úr és a Kar vezetése, amelyen az első éves nappali tagozatos hallgatóknak kötelező megjelenni. Mindkét helyszínen a tanévnyitókat követően kerül sor az orientációs programokra. Bemutatkozik a Tanulmányi Hivatal és a szakfelelősök röviden ismertetik az adott szakot.

Az oktatás felsőbb éveseknek 2022. szeptember 5-én hétfőn kezdődik jelenléti formában. Órarendi információkat a Neptun tanulmányi rendszerben találnak.

FIGYELEM! DÉKÁNI SZÜNET: (valamennyi hallgatóra vonatkozik)

A Tanévnyitó Ünnepség és a Dékáni köszöntő valamint az orientációs programok alatt Dékán úr szünetet rendel el az adott képzési helyszínen:

 • Szekszárdon: 2022. szeptember 5. hétfő 10:00 – 12:00 között
 • Pécsett: 2022. szeptember 6. kedd 10:00 – 12:00 között

Az első éves szekszárdi nappali tagozatos hallgatóknak az oktatás 2022. szeptember 5-én az orientációs programot követően kezdődik. (Amennyiben 8 órakor lenne órarendi órája, az még szeptember 5-én nem lesz megtartva.)

Az első éves pécsi nappali tagozatos hallgatóknak az oktatás 2022. szeptember 5-én órarend szerint már elkezdődik, szeptember 6-án az orientációs programot követően kezdődik. (Amennyiben 8 órakor lenne órarendi órája, az szeptember 6-án nem lesz megtartva.)

Az órarendi információk és a konzultációk időpontjáról a Neptun tanulmányi rendszerben tájékozódhat.

A levelező tagozatos hallgatóknak a Tanévnyitó Ünnepségen való részvétel nem kötelező!

 

 

Tanévkezdési információk a 2022-es általános felsőoktatási felvételi eljárásban

felvételt nyert hallgatók számára

Szekszárd vagy Pécs

 

Hivatalos adatok

Intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem

Intézmény címe: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Intézményi azonosító: FI 58544

Intézmény weboldala: https://pte.hu/

Kar neve: Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Kar címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi Képzési Központ címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Kar weboldala: https://kpvk.pte.hu/hu

Kar szekszárdi központi telefonszám: +36 (74) 528-300

Pécsi Képzési Központ telefonszáma: + 36 (72) 501-500

A mellékszámok tárcsázhatók, vagy rövid várakozást követően a központ kapcsolja. A mellékek számai a PTE honlap „Telefonkönyv” https://tk.pte.hu/ menüjében érhetők el.

A KPVK szervezeti egységei, és az adott szervezeti egységen belül az oktatók elérhetőségei itt https://kpvk.pte.hu/szervezet találhatók.

 

Szabályzatok, utasítások

A felsőoktatásban legfontosabb jogszabályok:

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
 • 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről.

 

Ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetemen az Ön előtt álló lehetőségeket a lehető legjobban kihasználja, elengedhetetlenül szükséges a hatályos egyetemi szabályzatok ismerete. A hallgatók jogairól és kötelezettségeiről a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (PTE Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete, továbbiakban: TVSZ), míg a képzések általános pénzügyi vonatkozásairól – az ösztöndíjakról, a kollégiumról és a költségtérítéses képzések költségtérítésének, önköltségének megfizetési rendjéről – a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatából (PTE SZMSZ 6. számú melléklete, továbbiakban: TJSZ) tájékozódhat. A szabályzatok hatályos változatát a https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-nyomtatvanyok címen találhatja meg. Kérem, a fenti szabályzatokat szíveskedjen áttanulmányozni, mert a Pécsi Tudományegyetemre történő beiratkozásakor arról is nyilatkozik, hogy megismerte és tudomásul veszi a fenti szabályzatokban foglaltakat.

 

A Pécsi Tudományegyetem a törvényben előírtaknak megfelelően, illetve ezen felül lehetőségeihez mérten támogatja a fogyatékkal élő hallgatók tanulási lehetőségeit. A hallgatók esélyegyenlőségének előmozdításáról szóló információk a TVSZ 27. fejezetben találhatók.

A Pécsi Tudományegyetem az országban elsőként hozott létre a fogyatékkal élő hallgatók és oktatók életvitelének megkönnyítésére Támogató Szolgálatot https://pte.hu/hu/tamogato-szolgalat.

 

Tanulmányi információk

 

Tanév rendje

Az Egyetem, illetve a Kar a tanév/félév(ek) időbeosztását az aktuális tanulmányi időszak előtt közzéteszi. A Tanév rendje a félév leglényegesebb eseményeit, illetve az azokhoz kapcsolódó dátumokat, időpontokat, határidőket tartalmazza. Az időbeosztás a félév megkezdése előtt még változhat, félév közben csak rendkívüli esetben és nyomós indokkal módosulhat. Kiemelten fontos az eseményekhez és teendőhöz kapcsolódó határidők betartása, határidőn túli ügyintézésre nincs lehetőség.

 

Órarend

Az egyetemi oktatásban az órarendek a Neptun tanulmányi rendszerben érhetők el a "Tanulmányok  > Órarend >Intézményi órarend” útvonalon.

 

Neptun tanulmányi rendszer

A Pécsi Tudományegyetem a hallgatók adatainak nyilvántartásához, a tanulmányi eljárások szervezéséhez a Neptun tanulmányi rendszert használja. A tanulmányi rendszer segítségével Ön közvetlenül, online módon is tájékozódhat a tanulmányaival kapcsolatos feladatokról, az Önről nyilvántartott adatokról, az Önre vonatkozó pénzügyi információkról, egyben részt vesz a tanulmányaival kapcsolatos eljárások elvégzésében. A rendszer a https://neptun.pte.hu/# internetcímen található meg. Kérjük, hogy válassza a Neptun hallgató ikont!

 

A Neptun tanulmányi rendszert minden hallgatónak joga és kötelessége kezelni, hiszen ezen a felületen iratkozik be (ld. később), illetve a további félévekben jelentkezik be, vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, veszi fel/adja le tárgyait, jelentkezik vizsgákra. A belépéshez szükséges a hallgató saját azonosító Neptun kódja, illetve a felvételi határozatban megkapott jelszó. Ezek fontos adatok, kérjük, saját érdekében NE adja ki illetéktelennek. A kapott jelszó a Neptun felületén szükség esetén, a korábbi jelszó ismeretében megváltoztatható, illetve szükség esetén új jelszó is igényelhető. Kérjük, az első belépést követően a jelszavát – saját érdekében – megváltoztatni szíveskedjen (Saját adatok / Beállítások / Jelszó megváltoztatás).

 

Ahhoz, hogy megkezdhesse tanulmányait, hallgatói jogviszonyt kell létesítenie. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

 

Beiratkozás (beiratkozási időszak: 2022. augusztus 23. – 2022. szeptember 04.)

A http://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet internetes felületen minden információt közzétettünk, ami a sikeres beiratkozáshoz szükséges, de az alábbiak ismerete nagyon fontos:

 • A böngészőben engedélyezze a felugró (pop-up) ablakokat!
 • Beiratkozni csak a megadott beiratkozási időszakban lehet (Neptun/Információ/Időszakok)!
 • A beiratkozási lap aláírásával az állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgató nyilatkozik a képzés sajátos feltételeinek tudomásul vételéről. A sajátos feltételekről az Oktatási Hivatal Önt tájékoztatta, valamint a tájékoztató elolvasható a kti.pte.hu oldalon is.
 • Az elektronikusan kitöltött űrlapot (beiratkozási lapot) a mentést követően nyomtassa ki, és aláírva adja postára vagy személyesen nyújtsa be a kari Tanulmányi Hivatalba –, mivel beiratkozása e nélkül nem érvényes.
 • Önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgató beiratkozása abban az esetben lesz érvényes, ha a hallgatói képzési szerződést két példányban – Ön által aláírva – visszaküldi a KPVK Tanulmányi Hivatalába. Az említett szerződést beiratkozáskor személyesen is leadhatja. A szerződésről pontos tájékoztatást a külön megküldésre kerülő pénzügyi tájékoztató levélben kap.
 • Az aláírt beiratkozási lap mellett a felvi.hu-ra feltöltött bizonyítványainak másolatát (érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, oklevél) személyi igazolványának, lakcímkártyájának, TAJ és adókártyájának másolatát is kérjük megküldeni vagy személyesen bemutatni.

 

A beiratkozási lap beküldési címe:

PTE-KPVK Tanulmányi Hivatal 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

Pécsi Képzési hely esetén: PTE-KPVK 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

 

Személyesen:

Beiratkozni Szekszárdon 2022. augusztus 23. napjától 2022. szeptember 2. napjáig lehet, ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig 8 órától 12 óráig.

Beiratkozni Pécsett 2022. augusztus 23. napjától 2022. szeptember 2. napjáig lehet, ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig 9 órától 12 óráig.

 

Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy a TVSZ 15. § (5) bekezdése értelmében beiratkozási kötelezettségének a 2022/2023-as tanév őszi félévében kell eleget tennie. Ha idén ősszel nem iratkozik be, akkor a felvételi határozata érvényét veszti, így beiratkozni csak új felvételi eljárást követően lesz lehetősége. Tájékoztatom ugyanakkor arról is, hogy amennyiben tanulmányait szüneteltetni kívánja, erre a TVSZ 22. §-ában foglaltak szerint a beiratkozás félévében is lehetősége van. Tanulmányai szüneteltetésének jelzését a beiratkozási lapon a „Félévemet passziválni szeretném” pontban jelezheti. Tájékoztatom továbbá, hogy a további félévekben már nem kell beiratkoznia, csak a bejelentkezési eljárást kell elvégeznie akkor már kizárólag elektronikus módon, a tanulmányi rendszeren keresztül.

 

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a felvételi eljárás során figyelembe vett dokumentumok eredeti példányát a beiratkozás során be kell mutatnia.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a PTE felvételi szabályzatának 11. § (3) bekezdése értelmében, ha a Kar a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés megsemmisítésre kerül.

 

Költségtérítéses formában tanuló hallgatók, a félévre megállapított költségtérítést/önköltséget legfeljebb három részletben fizethetik be. Tanulmányaikat csak úgy tudják megkezdeni, ha az első részletet, a teljes költségtérítés/önköltség 40 %-át, az Egyetem számlájára legkésőbb az őszi szemeszterben 2022. augusztus 20-ig befizetik. A második részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30 % -a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben október 15. A harmadik részlet a teljes költségtérítés/önköltség 30 % -a, beérkezési határideje az őszi szemeszterben november 15. A költségtérítés befizetésének késedelme esetén az intézmény késedelmi díjat számol fel. A hallgatói pénzügyekről a Központi Tanulmányi Irodától (KTI) kérhető tájékoztatás.

 

Az új bankszámla számmal kapcsolatos információk itt érhetők el.

 

A tantárgyfelvétel (kurzusfelvétel)

A tantárgyfelvételi időszakban a beiratkozás/bejelentkezés után – ld. tanév rendje– kell a Neptunban a félév tantárgyait/kurzusait felvenni. A felveendő/felvehető tárgyak a szakok mintatantervében https://kpvk.pte.hu/hu/tantervek_kepzesi_programok tekinthetők meg, és a Neptun tantárgy/kurzusfelvételi oldalain is megjelennek. Bár már az első félévben lehetőség nyílik „egyéni tanrend” [ld. TVSZ 41. § (2) bekezdés, de vö. a kedvezményes tanulmányi renddel, TVSZ. 46. §!] alkalmazására, javasoljuk, hogy az első félévben még kövessék inkább a mintatanterv által jelzett irányt.

 

A tantárgyfelvétel 2022. augusztus 30. napján kezdődik, és 2022. szeptember 18. napján 23:59 órakor zárul!

 

A hallgatóink bármely, kizárólag felsőoktatási intézményben korábban teljesített tárgyukat befogadtathatják/elismertethetik a jelenleg folytatott képzésükben, ha a korábban teljesített tárgy tematikája legalább 75%-ban megegyezik a jelen képzésben felvett tárgy tematikájával. Egy korábban teljesített tárgy teljesítése egy képzésben csak egy alkalommal ismertethető el! Felhívjuk a figyelmet, hogy az így befogadott tárgy a tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges átlag számításába nem számít bele! Bővebb információ ld. a PTE TVSZ 54.-55. és 55/A. §.

 

A korábban hallgatott tárgyak elismertetése nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok

Beadási határidő: 2022. szeptember 16.

 

FONTOS!

A tantárgyfelvétel zárása után, tehát 2022. szeptember 16. napját követően a hallgatóknak kötelező ellenőrizniük a felvett tárgyaikat a Neptun tanulmányi rendszerben! Panasszal, módosítási kérelemmel a zárást követő 8 munkanapon belül élhetnek, azt követően módosításra nincs lehetőség!

 

Egyéb fontos információk

Beiratkozott, aktív hallgatóként Ön jogosult lesz diákigazolványra. Az igénylés első lépéseként el kell fáradnia valamelyik Okmányirodába, ahol a NEK adategyeztető lapon rögzítik az igazolványra kerülő fényképét és aláírását. Bővebb leírást a https://kti.pte.hu/hu/diakigazolvany-ugyintezes weblapon talál. A Neptun tanulmányi rendszerben rögzített igénylését az Egyetem leghamarabb szeptember elején (a szorgalmi időszak kezdete után) tudja továbbítani az Oktatási Hivatalba (OH). Az igénylés OH által történő elfogadását követően (általában néhány nap) kaphat utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást.

 

Nappali vagy levelező tagozatos, óvodapedagógus vagy csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

Amennyiben Ön a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra nyert felvételt, akkor a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy Ön az orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen, valamint a szakmai gyakorlaton való részvételhez előzetesen részt kell vennie egy foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is, mert a bölcsőde járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül.

Amennyiben Ön az óvodapedagógus alapképzési szakra nyert felvételt, akkor a szakmai gyakorlaton való részvételhez előzetesen részt kell vennie foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül.

További információ az alábbi linken található: https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/eu_alkalmassagi_vizsgalat_2.pdf

A Kar az alkalmassági vizsgálatokat megszervezi, a vizsgálat időpontjáról és helyéről a későbbiek folyamán adunk-  a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül - tájékoztatást.

 

 

További hasznos információk