Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
LK: 200.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
FOKSZ
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
1<15
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens (Agricultural Engineer Assistant)
Képzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.

Képzési jellemzők: 

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.

A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretek: Pénzügyi és munkaerőpiaci alapismeretek; Szakmai információfeldolgozási alapismeretek; Vidékfejlesztés és kultúrtáj-védelem; Menedzsment a mezőgazdaságban; Agrárkereskedelem és agrármarketing; Agrár- és gazdasági jogi ismeretek; Üzlet kommunikáció; Agrárgazdaságtan; Munkavédelem; Élelmiszerbiztonsági és minőségügyi ismeretek; Szakmai idegen nyelv

Szakmai ismeretek: Bevezetés a közgazdaságtanba; Növénytani ismeretek; Állattan alapjai; Mezőgazdasági gépek; Agrártermelés kémiai és biokémiai alapjai; Kertészet; Táplálkozástan - higiéné; Környezetgazdálkodás; Erdőgazdálkodás alapjai; Állattenyésztés; Növénytermesztés; Élelmiszeripari alapműveletek, Szakmai rendezvények szervezése; Mezőgazdasági üzemtan; Üzleti tervezés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz: bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Elhelyezkedési területek: 

A mezőgazdasági termelés, feldolgozás és kereskedelem vállalatainál állami és magán szférában egyaránt van lehetőség az elhelyezkedésre. 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

Mezőgazdasági technikus

 

Munka- és termelésszervező

 

Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője

 

Készlet- és anyagnyilvántartó

 

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531

E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna (slezak-bartos.zsuzsanna@pte.hu)