Környezeti nevelés és fenntarthatóság 2.0

 • 10. OVHR-MODELL: FENNTARTHATÓSÁGI MÓDSZERTAN OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA
  (Szabó Balázs - Sebők Marianna)

  A 21. század oktatási intézményeinek kiemelt feladata, hogy működési területük társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődését elősegítse, képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumként működjön, szerepet vállaljon a térségi kohézió erősítésében, és a társadalmi kihívásoknak eleget téve folyamatosan fejlessze képzési portfólióját, korszerű válaszokat, piacképes és jól hasznosítható adva az adott térség társadalmi, gazdasági kihívásaira.

  Az egyre intenzívebben fokozódó gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások valódi kezelése indokolja, hogy az oktatási intézmények a jelenleginél is komolyabb szerepet vállaljanak abban a tudástranszferben, amely felkészíti a jövő generációit a fenntarthatósági kihívások hatékony menedzselésére, ahol lényeges szerephez jut a fenntarthatóság gondolatrendszerének elsajátítása is.

  E sajátos kulturális adaptációnak leginkább arról kell(ene) szólnia, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti rendszerek közötti kapcsolatok működési szabályai, illetve az egyes tevékenységek okai és következményei minden érintettben, minden szinten tudatosuljanak és nyilvánvalóvá váljanak, valamint befolyásolják az egyes döntéseket az adott területen, amelynek eredményeképpen az érintettek jobban képesek majd alkalmazkodni a komplex és gyorsan változó világhoz.

  Ebben az alkalmazkodási folyamatban megfelelő kiindulási alap lehet a fejezetben részletesen is bemutatásra kerülő OVHR-modell.