Környezeti nevelés és fenntarthatóság 2.0

 • 3. A JELENLEGI GAZDASÁGI-TÁRSADALMI FOLYAMATOK KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉS FENNTARTHATÓSÁGRA GYAKOROLT HATÁSAI
  (Dudok Fanni – Szabó Szilvia)

  Az előző fejezetben bemutatott gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások, az emberiség által generált folyamatok globális fenntarthatatlansága mellett folyamatosan jelentkeznek olyan nem várt, ugyanakkor a fenntarthatósági kérdésekhez szorosan kapcsolódó aktuális problémák és feszültségforrások, amelyek már nem csupán egy adott térségben fejtik ki negatív hatásaikat, hanem a világ 21. századi működési logikájának megfelelően globálisan jelentkeznek.

  Éppen ezért érdemes szólni a COVID világjárvány, a jelenleg is zajló háborús konfliktusok, valamint az energiaválság égető kérdéseiről, amelyek hol teljesen nyilvánvalóan direkt módon, hol közvetetten kötődnek a környezeti nevelés és fenntarthatóság kérdésköréhez.

  A fejezet anyagához kapcsolódó videók a „Forgass a Földért” versenyre 2003-2023 között beküldött filmekből:

  Cacophony
  https://youtu.be/q5OiikMjGX0

  Csikkek
  https://youtu.be/knUuRHNK1Mw