Szakoktató BSc

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 200.000 Ft/félév, LK: 200.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
levelező: 1 < 30
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Szakoktató
Képzés célja: 

A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és
a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére.

Képzési jellemzők: 

Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai és pedagógiai gyakorlat a szakmódszertanokhoz kapcsolódva, szakmai gyakorlóhelyen (iskolai, vagy képzőközpont, vagy tanműhely, taniroda, tangazdaság, tankonyha vagy vállalat, vállalkozás, felnőttoktatási, a felsőoktatási és szakképzési duális képzési) szervezett gyakorlat és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalat portfólióban történő összefoglalása.

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek (a szakképzés sajátos elvárásaihoz igazodó matematikai, továbbá a specializációhoz tartozó természet- vagy gazdaságtudományi ismeretek): 15-20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (a szakképzés követelményeihez kapcsolódó közgazdaságtan, gazdaság menedzsment, környezetvédelem, minőségbiztosítási ismeretek, továbbá a humán ismeretek közül az alkalmazott kommunikáció, a munka- és egészségvédelem, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés) 15-20 kredit;
- szakoktatói ismeretek: összesen 120-130 kredit, ebből
a) pedagógiai és pszichológiai ismeretek, pedagógiai gyakorlatok 30-40 kredit,
b) a szakmai specializációnak megfelelő szakmai ismeretek 40-50 kredit, ami
a szakoktató szak specializációja szerinti ágazatoknak megfelelő szakmai ismeretek és készségek, melyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai, a képzőközpontbeli, a duális, a vállalati, intézményi és az egyéni szakképzés sajátos elvárásaihoz, és
c) a szakmai specializációnak megfelelő szakmódszertanok, szakmai és pedagógiai gyakorlatok, figyelembe véve a gyakorlati képzőhelyek eltérő sajátosságait 40-50 kredit.

Szakirányok, specializációk: 

tervezett specializációk: üzleti szakoktató, szolgáltatási szakoktató, agrár szakoktató

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Sajátos eljárás: gyakorlati vizsga 

Időpontja: A gyakorlati vizsga 2022. augusztus 15-én kerül megrendezésre, a pontos időpontról a Központi Tanulmányi Iroda értesítő levele tájékoztatja a jelentkezőket.

díja: 4000 Ft

A gyakorlati vizsgán maximum 200 pont szerezhető. 

A felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül. 

 

Emelt szintű érettségi nem szükséges!

A gyakorlati vizsgával kapcsolatos bővebb információk: https://kpvk.pte.hu/hu/gyakorlati_vizsga_szakoktato_bsc

Elhelyezkedési területek: 

A végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés szakképző iskoláiban, technikumaiban, a felsőoktatási szakképzés rendszerében, továbbá a felnőttoktatásban és felnőttképzésben, intézményekben, vállalatoknál láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat elsősorban közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem területén.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Koltai Zoltán (koltai.zoltan@pte.hu)