Szőlész-borász mérnök alapszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Képzési idő
6+1 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 325 000 Ft/félév LK: 325 000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/Ba/BSc
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
ANA, ANK: 10 < 20 fő, ALA, ALK: 10 < 30 fő
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Szőlész-borász mérnök
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására.

Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.

Képzési jellemzők: 

Képzési idő: 6+1 félév
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium, szabadföldi gyakorlat, szakmai gyakorlat
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

A PTE szőlész-borász mérnöki képzése egyedülálló lehetőséget biztosít a Pannon borrégió borvidékeinek (Villány, Szekszárd, Pécs, Tolna) kiemelkedő borászataiban közvetlen gyakorlati ismeretek szerzésére. A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének 1700 tételes génbankja és különböző alany-nemes kombinációkat és művelési módokat bemutató 30 hektáros ültetvénye az országban egyedülálló gyakorlati oktatási hátteret biztosít. 

Főbb témakörök: 
  • Általános alapozó tárgyak: matematika, biostatisztika, fizika, alkalmazott informatika, kémia, növénytan, növényélettan, általános mikrobiológia, műszaki alapismeretek, gazdaságtudományi alapismeretek (közgazdaságtan, üzemtan)
  • Szakmai törzsanyag: élelmiszerkémia, borászati kémia, borászati analitika, élelmiszer és borászati mikrobiológia, élelmiszeripari alapműveletek, mérés és automatizálás; munkavédelem, borászati műveletek, szőlészeti és borászati gépek; agrometeorológia, talajtan, agrár és élelmiszeripari gazdaságtan; vezetési, szervezési és marketing ismeretek, minőségbiztosítás, szaktanácsadás
  • Differenciált szakmai ismeretek: a szőlőtermesztés és borászat története, a szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai, termőhelyismeret, a szőlőtermesztés rendeleti szabályozása, eredetvédelem; szőlőtermesztés-technológiai ismeretek, művelési irányzatok; a szőlőtermesztés gépesítése, szőlő kártevők és betegségek, a szőlő növényvédelme; szőlőfajtaismeret és -használat, nemesítés, biotechnológia; szőlőszaporítás; borászati technológia, minőségszabályozás, organoleptikus értékelés, kóstolástechnika
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kettőt kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, , szlovák), szakmai előkészítő tárgy

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Jelentkezés: www.felvi.hu

Elhelyezkedési területek: 

A széleskörű szőlész-borász mérnöki ismereteket megszerezésével a végzettek elhelyezkedhetnek a szőlőtermesztéssel, a borászattal, illetve az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó vállaltoknál, valamint képessé válnak új szőlőültetvények és borászati üzemek létesítésére és azok szakszerű, jövedelmező és környezettudatos működtetésére is.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu és és tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu