Üzleti szakoktató alapszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
LK:350.000 Ft/félév , NK:350.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon (Vocational Instructor in Business)
Képzés célja: 

A képzés célja üzleti szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai gyakorlatok oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezésére, levezetésére, lebonyolítására, a pedagógusok kompetencia-elvárásainak teljesítésére és a tanulmányaik szakmai tanári mesterképzésben való folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzés kizárólag levelező munkarenden indul.

Szakmai gyakorlat: A szakon összefüggő szakmai és pedagógiai gyakorlatot kell teljesíteni szakiskolában, tanműhelyben vagy munkahelyi oktatásban, amelynek kreditértéke a képzés egészén belül min. 30 kredit. A képzés utolsó félévében szervezett gyakorlat önálló oktatási tevékenység. A hallgatók a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat portfólióban rögzítik.

Az oklevélszerzés idegennyelvi követelménye: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Főbb témakörök: 
 • Bevezetés a közgazdaságtanba,
 • Pénzügyi alapismeretek,
 • Vállalati gazdaságtan,
 • Informatika,
 • Mikro- és makroökonómia,
 • Környezetgazdálkodás,
 • Vezetés-szervezés,
 • Marketing,
 • Vállalkozások pénzügyi alapjai,
 • Kutatásmódszertan és statisztikai elemzés,
 • Üzleti tervezés,
 • Bevezetés a pedagógiába,
 • Bevezetés a pszichológiába,
 • Pedagógiai kommunikációs gyakorlat,
 • Didaktika,
 • Neveléselmélet,
 • Pedagógiai pszichológia és szociálpszichológia,
 • Oktatásszervezés,
 • Portfóliókészítés módszerei,
 • Turizmus és szállodai alapismeretek,
 • Gasztronómiatörténet,
 • Táplálkozástan – Higiéne,
 • Élelmianyag-ismeret,
 • Ételkészítés,
 • Értékesítés,
 • Fogyasztóvédelem,
 • Vendéglátó és szállodai gazdaságtan,
 • Műszaki ismeretek
Szakirányok, specializációk: 

Vendéglátó szakirány

Ügyviteli szakirány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A képzésbe való belépés feltétele: érettségi vizsga.

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7)  v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(10)  v. egy idegen nyelv(17)  v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(14)

(7) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek,

(10) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek

(14) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(17) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Elhelyezkedési területek: 

A végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés szakképző iskoláiban, technikumaiban, a felsőoktatási szakképzés rendszerében, továbbá a felnőttoktatásban és felnőttképzésben, intézményekben, vállalatoknál láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Pécsi Képzési Központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b
Tel:74/528-300; Fax: 74/528-301
E-mail: felveteliinfo@kpvk.pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu