Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Nappali, Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Költségtérítés összege
NK: 300.000 Ft/félév, LK: 300.000 Ft/félév
Az oktatás nyelve
Magyar
Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
A képzés helyszíne(i)
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
Felvételi irányszám
nappali: 1<25; levelező: 1<15
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Vidékfejlesztési agrármérnök
Képzés célja: 

A vidéki térségek sokrétű fejlesztése, a természeti értékeink megőrzése és fenntartható használata, a vidéki életminőség javítása, a lakosságmegtartó képesség növelése, összességében vidéki életforma elfogadottságának növelése hazánkban, de az Európai Unióban is kiemelt cél. Mind az EU, mind a magyar állam számos támogatással igyekszik e célok elérését támogatni. Ezek a fejlesztések ugyanakkor csak akkor lehetnek sikeresek, ha helyi kezdeményezéseken, a helyi emberek tudásán alapuló, az ő szándékaiknak megfelelő programokat tudunk megvalósítani. Ehhez szükség van a vidéki életet ismerő, széleskörű tájékozottsággal rendelkező, szervezni és irányítani tudó szakemberekre.

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással, pályázatok írásával és menedzselésével összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, környezet-és természetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. A PTE képzésének specialitásaként mélyebb ismereteket szerezhetnek a természeti erőforrások fenntartható használata (erdő-, vad-, halgazdálkodás, természetvédelem), a szőlő és borgazdaság, borturizmus és a közösségfejlesztés területén.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Agrár képzési terület

A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból az alapszakokon és az agrármérnöki osztatlan képzésen egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak:

autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózás technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Jelentkezés: www.felvi.hu

Elhelyezkedési területek: 

Az alapképzés során a hallgatók széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, melyek segítségével a gazdasági szereplők, állami szervezetek, önkormányzatok, fejlesztési ügynökségek széles körében találhatnak munkát, vagy akár saját vállalkozásba kezdhetnek. 

A Vidékfejlesztési agrármérnök alapképzés befejezése után az agrár- és gazdasági területek mesterszakjain tudják a tanulmányaikat folytatni akár hazai akár az újonnan kialakuló nemzetközi képzésekben, melyekkel a külföldi munkavállalásra is lehetőség nyílik. 

A hallgatók bekapcsolódnak a PTE kutatási programjaiba, ami utat nyit számukra a doktori képzésben való részvételre is.

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Pécsi képzési központ: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel: 74/528-300; 72/501-500/22531
E-mail: kpvk.felveteliinfo@pte.hu
Web: www.kpvk.pte.hu

Szakfelelős: Dr. Zádori Iván (zadori.ivan@pte.hu)